AJANKOHTAISTA

Kutakin otsikkoa klikkaamalla artikkeli avautuu laajemmaksi.

« Takaisin

KETI-stipendit jaettu

Jaoimme 10.1.2018 kolme stipendiä opinnäytetöihin, jotka liittyvät Keski-Karjalan yritystoiminnan ja yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. Saimme marraskuisessa haussa yhdeksän ha-kemusta etupäässä ammattikorkeakouluopiskelijoilta.

Opinnäytetöistä valitsimme stipendien saajiksi sellaiset, jotka suoraan hyödyttävät keskikar-jalaista yritystoimintaa.

Stipendien saajat:

Otto SUMMALA
Karelia Ammattikorkeakoulu, ympäristöinsinöörin tutkinto
Opinnäytetyö kiteeläiselle BioKymppi Oy:lle: Biokaasulaitoksen rejektivesien konsentrointi-laitteiston asennus ja käyttöohjeiden laatiminen. Uudenlaisten lannoitteiden käsittelylaitteiden asennus, käyttöönotto ja ohjeistus.

Anna LAAKKONEN ja Noora TIUSANEN
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Savonniemen kampus, sairaanhoitajan tutkinto
Stipendi opinnäytetyöhön: Sairauskohtausten tunnistaminen ja ensiapu anniskeluravintolassa, ensiapuopas ja koulutustilaisuus Ravintola Karhun henkilökunnalle.

Ulla HASSINEN ja Katri PÄIVINEN
Karelia Ammattikorkeakoulu, sosionomin tutkinto
Opinnäytetyö kiteeläiselle maatilalle: miten maatalon miljöötä, eläimiä ja työmahdollisuuksia voidaan hyödyntää sosiaalialalla esimerkiksi GreenCare-toiminnassa, kuntouttavassa työtoi-minnassa, lastensuojelussa, osatyökykyisten työllistämisessä.