ajankohtaista

Ajankohtaista-otsikko

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

angle-left Varastotyöntekijä kisällikoulutukseen

Varastotyöntekijä kisällikoulutukseen

Veekmas hakee nykyisen varastotyöntekijän avuksi ja kasvavan tuotannon tueksi varastotyöntekijää. Tehtävään koulutetaan työn ohessa työpaikalla.

Koulutustehtaasta kasvua –hankkeen Koulutustehdas –malli antaa yrityksille mahdollisuuden kouluttaa sopivia henkilöitä yrityksen tulevaisuuden työvoimatarpeisiin. Koulutus tapahtuu pääosin yrityksen omissa tiloissa, oikeassa työympäristössä. Koulutus toteutetaan mestari-kisälli -toimintatavan mukaisesti yrityksen työntekijän toimiessa työnohjaajana/mestarina. Koulutuksen avulla on tarkoitus siirtää työtehtävien vaatimaa ammattitaitoa sekä yrityksen hiljaista tietotaitoa tulevalle työntekijälle.

Yrityksen esittely: Veekmas Oy
Veekmas Oy on Pohjoismaiden ainoa tiehöylien valmistaja ja tiehöyläteknologian edelläkävijä, joka on erikoistunut vuodesta 1982 alkaen tiehöylien suunnitteluun, valmistamiseen ja tuotekehittelyyn. Pohjolan vaativiin olosuhteisiin suunnitellut tiehöylät ja matalaprofiiliset kaivostiehöylät ovat löytäneet työmaansa ympäri maailman. Veekmas Oy:llä on Kiteen Tolosenmäessä yli 11 000 m2 toimitiloissaan yli 20 000 tuotenimikettä – painavimmat komponentit painavat tuhansia kiloja.

Työvoimakoulutuksen kuvaus
Pohjoismaiden ainoa tiehöylien valmistaja hakee nykyisen varastotyöntekijän avuksi ja kasvavan tuotannon tueksi varastotyöntekijää. Tehtävään koulutetaan työn ohessa työpaikalla.

Työtehtävät
Työhön kuuluvat monipuoliset varastoon ja komponentteihin liittyvät tehtävät, kuten erilaisten – osittain raskaidenkin tavaroiden tai osakokonaisuuksien – vastaanotto, tarkastus ja siirtäminen varastoon tai esimerkiksi hiekkapuhallushallista maalaamoon. Tehtäviin kuuluu myös varaosien ja kokoonpano-osien kerääminen, varaston järjestely sekä mahdollisesti muita tehtäviä oman osaamisen mukaan. Työssä hyödynnetään teknisiä piirustuksia ja työmääräimiä. Varastotyöntekijältä edellytetään trukin ja pyöräkuormaajan ajotaitoa sekä tietokoneen käyttötaitoa.

Oletko sinä sopiva hakija?
Työ vaatii tarkkuutta ja ripeyttä. Olethan järjestelmällinen, reipas ja oppimishaluinen. Sinulla pysyvät työkalut kädessä ja tartut mielelläsi raskaampaankin työhön.

Eduksi luetaan

  • Kokemus vastaavista tehtävistä

Koulutukseen valitaan alalle ja aiemmin kuvattuun tehtävään soveltuvia henkilöitä. Koulutukseen hyväksyttäviltä edellytetään, että he täyttävät työvoimakoulutuksen ehdot.

Aikataulu:   Koulutuksen kokonaiskesto 1-5 kk. Koulutus alkaa huhtikuussa 2019 (tarkennetaan kouluttajan kanssa). Viimeinen hakupäivä on 4.4.2019.

Paikka:       Tolosentie 3, 82380 TOLOSENMÄKI

Koulutuksen toteutus
Kisällin koulutus on monimuoto-opetusta, jonka pääpaino on työssäoppimisessa työpaikkaohjaajien ohjauksessa työpaikalla. Koulutus alkaa opiskelijan osaamistason varmistamisella, johon sisältyy osaamiskartoitus, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen ja tarvittaessa alan kertausopintoja tai muita tarvittavia ammatillisia opintoja. Koulutuksen aikana yrityksen työtehtävät opastaa työparina toimiva työpaikkaohjaaja sekä myös muut työntekijät.

Kohderyhmä ja koulutukseen hakijat
Työnhakijat, jotka ovat hakeutumassa alalle, uudelle uralle tai kenties harrastuksen kautta työelämään.

Koulutukseen valitaan alalle ja aiemmin kuvattuihin tehtäviin soveltuva henkilö. Koulutukseen hyväksyttävältä edellytetään, että hän täyttää työvoimakoulutuksen ehdot.

Koulutukseen hakeutuminen
Kisällikoulutukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä Koulutustehtaasta kasvua -hankkeeseen mahdollisimman pian henkilökohtaisen tapaamisen järjestämiseksi. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV liitteenä toimitetaan sähköpostitse.

Hakemukset 4.4.2019 mennessä otsikolla ”Varastotyöntekijä”

KETI / Koulutustehtaasta kasvua –hanke: tanja.lamminsalo@keti.fi

Valintamenettely
Lopullinen valinta koulutukseen tapahtuu hakemusten ja haastattelun perusteella, johon Veekmas Oy:n edustajat osallistuvat.

Lisätietoja 
Koulutuksesta ja hakukelpoisuudesta:

KETI / Koulutustehtaasta kasvua -hanke
Tanja Lamminsalo, 040 511 7447 tai tanja.lamminsalo@keti.fi 

Päivi Kipinoinen, 040 770 4938 tai paivi.kipinoinen@keti.fi

Työnkuvasta ja yrityksestä           

Veekmas Oy, Esa Halttunen, 0500 672 501, veekmas@veekmas.fi

Keti Somenapit