ALOITTAVA YRITYS

Yritysidean arviointi ja testaus
- onko yritysidealla menestymisen mahdollisuuksia?

Yrittäjyystilanteen arviointi
- onko aika yrityksen perustamiseen oikea?

Tuotteistaminen ja hinnoittelu
- tuotteen/palvelun suunnittelu asiakkaan näkökulmasta: mistä asiakas on valmis maksamaan?
- miten paljon tuotteesta/palvelusta on saatava, jotta toiminta on kannattavaa

Markkinoinnin suunnittelu
- kuinka tavoitat asiakkaat?

Rahoituksen suunnittelu
- mistä rahoitusta on saatavissa (lainat, tuet, oma raha jne.)?

Kilpailutilanteen arviointi
- ketä ja millaisia ovat kilpailijasi?
- mitä ovat ovat vahvuutesi suhteessa kilpailijoihin?

Riskien arviointi
- mitä riskejä on ja miten ne torjutaan?

Yrityksen perustamistoimet
- mikä on sopivin yritysmuoto: toiminimi, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta, jne?
- miten lomakkeet täytetään?

Yrityksen ostajan neuvonta

Starttirahan hakeminen

YRITYSNEUVONNAN LINKKEJÄ: