SEUDUN YRITYKSET JA TYÖPAIKAT

Seudulla toimii liki 1200 yritystä, joista noin 60 % sijaitsee Kiteen alueella. Seudun yrityksiä voi tarkastella ja hakea seudullisesta yrityshakemistosta, jota KETI Oy ylläpitää.

Työpaikkoja seudulla vuonna 2015 oli noin 5660:
alkutuotannossa 16 %, jalostuksessa 19  %, palveluissa 63 %.
Luokkaan Tuntematon työpaikoista kuuluu 2 %
(Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 28.9.2016)

Keski-Karjalassa oli Tilastokeskuksen mukaan 5662 työpaikkaa 31.12.2014 (toimialaluokitus TOL 2008):
1) julkinen hallinto, maanpuolustus, koulutus ja sote-palvelut: 1781
2) kauppa, kuljetus ja majoitus- ja ravitsemustoiminta: 947
3) maa-, metsä- ja kalatalous: 919
4) teollisuus: 696
5) rakentaminen: 323
6) ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta: 333
7) muut palvelut: 363
8) rahoitus- ja vakuutustoiminta: 57
9) sähkö-, lämpöhuolto, vesi-, viemäri- ja jätehuolto: 65
10) kiinteistöala: 42
11) informaatio ja viestintä: 18
Lisäksi luokkaan tuntematon kuuluu 118 työpaikkaa.

Teollisuuden vahvoja toimialoja ovat perinteisesti olleet puu-, puutuote- ja metalliteollisuus. Rakennemuutoksen myötä teolliset työpaikat ovat vuosien saatossa vähentyneet ja palveluala on kasvanut. Uusia, tulevaisuuden kasvualoja ovat mm. ympäristö- ja biotalous.

Lisää tilastoja Keski-Karjalan työpaikka- ja työvoimaluvuista löytyy Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tilastot-sivulta.