KASVUA DIGIOSAAMISELLA

HALUATKO PALVELLA ASIAKKAITASI ENTISTÄ PAREMMIN, PARANTAA TUOTTAVUUTTASI JA LISÄTÄ TEHOKKUUTTA?

Osallistumalla Kasvua digiosaamisella -koulutustilaisuuksiin saat tiedon miten sen teet!
Tämän päivän digitalisaatio on yhä enemmän asiakaskäyttäytymisen ja markkinoiden muutosta. Oletko Sinä valmis päivittämään tietosi ja osaamisesi 2020-luvulle?

Kasvua digiosaamisella -tilaisuuksissa pääset tutustumaan hyödynnettävissä olevaan
nykyteknologiaan: ohjelmistoihin, sovelluksiin ja järjestelmiin.

Osallistuminen hankkeeseen: 230 € + alv / yritys.

Aloitustilaisuutena DigiSeminaari 30.8.2017
•    Mitä digitalisaatio on käytännössä tänä päivänä?
•    Millaisia digitaalisia palveluita ja työvälineitä yrityksille on olemassa?

Yrityskohtaiset digitarvekartoitukset ja niistä johdetut kehittämissuunnitelmat
•    Nykytilanne ja teknologia yrityksessä
•    Hyödynnettävissä oleva teknologia liiketoiminnan eri prosesseissa

Kaksi GoDigital-tilaisuutta syys- ja marraskuussa 2017
•    Sisältö perustuu yrityskohtaisissa kartoituksissa esiin nousseisiin tarpeisiin
•    Tutustutaan ja testataan asiantuntijoiden opastuksella erilaisia digitaalisia työvälineitä, sovelluksia ja järjestelmiä

Kolme DigitalBoost–työpajaa tammi-, helmi- ja maaliskuussa 2018
•    Harjoitellaan digitaalisten työvälineiden käyttöä ja hyödyntämistä. Työpajoissa käytettävien työvälineiden valinta perustuu esittely- ja testaustilaisuuksissa tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi havaittuihin digitaalisiin työvälineisiin.

Yrityskohtaiset Koekäyttöjaksot ja käytännön digiapu tammi-kesäkuussa 2018
•    Testataan yrityksen arjessa yhtä digitaalista työvälinettä yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti kahden kuukauden (2 kk) ajan.

_____________________________________________________________________

Kasvua digiosaamisella -hankkeessa vahvistetaan kaupan ja palvelualan mikro- ja pienyritysten digiosaamista. Edistäen uusien digitaalisten työkalujen käyttöönottoa asiakaspalvelussa, myynninedistämisessä, markkinoinnissa ja tiedonhallinnassa. Tavoitteena on yritysten kilpailukyvyn, asiakastyytyväisyyden, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen.

Hanke toteutetaan 1.8.2017 - 31.7.2018.

OTA YHTEYTTÄ!

Projektipäällikkö
Katariina ESKELINEN
040 140 7505
katariina.eskelinen(a)keti.fi

RAHOITTAJAT:

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Keski-Karjalan kunnat

Yritykset