KASVUA DIGIOSAAMISELLA

HALUATKO PALVELLA ASIAKKAITASI ENTISTÄ PAREMMIN, PARANTAA TUOTTAVUUTTASI JA LISÄTÄ TEHOKKUUTTA?

Osallistumalla Kasvua digiosaamisella -koulutustilaisuuksiin saat tiedon miten sen teet!
Tämän päivän digitalisaatio on yhä enemmän asiakaskäyttäytymisen ja markkinoiden muutosta. Oletko Sinä valmis päivittämään tietosi ja osaamisesi 2020-luvulle?

Kasvua digiosaamisella -tilaisuuksissa pääset tutustumaan hyödynnettävissä olevaan
nykyteknologiaan: ohjelmistoihin, sovelluksiin ja järjestelmiin.

Osallistuminen hankkeeseen: 230 € + alv / yritys.
 

Aloitustilaisuus

  • Mitä digitalisaatio on käytännössä tänä päivänä?
  • Millaisia digitaalisia palveluita ja työvälineitä yrityksille on olemassa?


Yrityskohtaiset digitarvekartoitukset ja niistä johdetut kehittämissuunnitelmat

  • Nykytilanne ja teknologia yrityksessä
  • Hyödynnettävissä oleva teknologia liiketoiminnan eri prosesseissa


Kaksi GoDigital-tilaisuutta tammi-toukokuussa 2018

  • Sisältö perustuu yrityskohtaisissa kartoituksissa esiin nousseisiin tarpeisiin
  • Tutustutaan ja testataan asiantuntijoiden opastuksella erilaisia digitaalisia työvälineitä, sovelluksia ja järjestelmiä


Kolme DigitalBoost–työpajaa touko-syyskuussa 2018

  • Harjoitellaan digitaalisten työvälineiden käyttöä ja hyödyntämistä. Työpajoissa käytettävien työvälineiden valinta perustuu esittely- ja testaustilaisuuksissa tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi havaittuihin digitaalisiin työvälineisiin.


Yrityskohtaiset Koekäyttöjaksot ja käytännön digiapu tammi-syyskuussa 2018

  • Testataan yrityksen arjessa yhtä digitaalista työvälinettä yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti kahden kuukauden (2 kk) ajan.

_____________________________________________________________________

Kasvua digiosaamisella -hankkeessa vahvistetaan kaupan ja palvelualan mikro- ja pienyritysten digiosaamista. Edistäen uusien digitaalisten työkalujen käyttöönottoa asiakaspalvelussa, myynninedistämisessä, markkinoinnissa ja tiedonhallinnassa. Tavoitteena on yritysten kilpailukyvyn, asiakastyytyväisyyden, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen.

Hanke toteutetaan 1.8.2017 - 31.10.2018.

OTA YHTEYTTÄ!

Projektipäällikkö
Katariina ESKELINEN
040 140 7505
katariina.eskelinen(a)keti.fi

RAHOITTAJAT:

Etelä-Savon ELY-keskus

Keski-Karjalan kunnat