HANKKEILLA NOSTETTA KEHITTÄMISEEN

KETIn hankkeet kehittävät seutukunnalle tärkeitä toimialoja. Hanketyö pohjautuu seudulliseen elinkeinostrategiaan, jonka viimeisin päivitys yltää vuoteen 2017.

Kehittämisen kärkiä ovat:

1) Tuotannolliset alat:
    - puu- ja metalliteollisuus
    - bio- ja ympäristöteknologia
    - luonnonvara-alat
2) Venäjän markkinat
3) Matkailu, palvelut ja hyvinvointiala

Olemme vuosien mittaan toteuttaneet useita merkittäviä hankkeita. Näin Keski-Karjalaan on syntynyt osaavia ja menestyviä yrityksiä sekä uusia tuotteita ja palveluja. Keskittymällä vahvuuksiimme voimme luoda menestystarinoita, joista on hyötyä koko seutukunnalle.

Tietoa päättyneistä hankkeista löydät hankkeiden loppuraporteista.


TUOTANNOLLISET TOIMIALAT (teollisuus, ympäristöala, elintarvikkeet):

Maakunnallinen Karjalainen kauppamies kansainvälistyy keskittyy tuotannollisen alan yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Vihreän kasvun keskus ja Teolliset symbioosit ovat hankepari, jota toteutetaan maakunnallisena.


MATKAILU, PALVELUT, HYVINVOINTI // VENÄJÄ:

Maakunnallisella matkailuohjelmalla kehitetään Pohjois-Karjalan matkailua. KETIllä oma osatoteutus.

Niirala - portti itään ja länteen -hankkeen tavoitteena on kehittää Niiralan alueen toimintaympäristöä ja logistiikkaa.YRITYSTEN KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT KOULUTUSHANKKEET:

Osaava Keski-Karjala etsii mm. yritysten koulutustarpeita ja osaavia työntekijöitä.