HANKKEILLA NOSTETTA KEHITTÄMISEEN

KETIn hankkeet kehittävät seutukunnalle tärkeitä toimialoja. Hanketyö pohjautuu seudulliseen elinkeinostrategiaan, jonka viimeisin päivitys yltää vuoteen 2020.

Kehittämisen kärkiä ovat:

1) Biotalous
2) Hyvinvointi
3) Perinteiset toimialat

Olemme vuosien mittaan toteuttaneet useita merkittäviä hankkeita. Näin Keski-Karjalaan on syntynyt osaavia ja menestyviä yrityksiä sekä uusia tuotteita ja palveluja. Keskittymällä vahvuuksiimme voimme luoda menestystarinoita, joista on hyötyä koko seutukunnalle.

Tietoa päättyneistä hankkeista löydät hankkeiden loppuraporteista.


TUOTANNOLLISET TOIMIALAT (teollisuus, ympäristöala, elintarvikkeet):

BioDigi - yritysten liiketoiminnan kehittämistä digitalisoituvassa maailmassa.

Poveria biomassasta edistää uusiutuvan energian käyttöä ja liiketoimintamahdollisuuksia.


MATKAILU, PALVELUT, HYVINVOINTI:

Kasvua digiosaamisesta -hanke on suunnattu kaupan ja palvelualan yrityksille.


VENÄJÄ:

Karelia HUB - multimodaaliset kuljetusjärjestelmät. Tavoitteena kansainvälisten logistiikkaratkaisujen kehittäminen sekä yritysverkostojen vahvistaminen kaupan ja teollisuuden tarpeisiin Pohjois-Karjalassa.


YRITYSTEN KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT KOULUTUSHANKKEET:

Koulutustehtaasta kasvua etsii mm. yritysten koulutustarpeita ja osaavia työntekijöitä ja järjestää mestari-kisällimallin mukaista koulutusta.
 

ALUEMARKKINOINTI:

Kotiudu Keski-Karjalaan -kampanjalla haetaan seudulle uusia asukkaita.