KOKEILULLA UUSIA ASUKKAITA KESKI-KARJALAAN

Kotiudu-kampanjan sivut

Kuntien elinvoima ja erityisesti nuoret ovat nousseet erityisen tärkeäksi kohderyhmäksi Keski-Karjalan kuntien tulevaisuuden suunnitelmissa. Kilpailu muuttajista kiihtyy jatkuvasti, joten nuoria ja perheitä pitää houkutella entistä pontevammin asumaan, töihin sekä luomaan uusia työpaikkoja uusien yritysten myötä.

Kotiudu Keski-Karjalaan -hankkeen idea syntyi Keski-Karjalan elinkeinostrategian valmistelussa viime vuonna: nuorten teemaryhmässä oli sekä paluumuuttaneita nuoria että tänne muualta tulleita. Viesti alueen elinkelpoisuudesta ja kokemukset paluumuutosta olivat erittäin myönteisiä.

Nuoret kaipasivat uudenlaisia kokeiluja tänne muuttoa harkitseville. Mm. puolen vuoden edullinen asumiskokeilu, lyhemmät kodinvaihdot, muuttokummit ja 3. sektorin toimijoiden aktiivinen toiminta kotouttamisessa nousivat esiin. Osa toimenpiteistä voidaan ulottaa koskemaan kaikkia tänne muuttavia, kuten 3. sektorin toimijoiden aktivoiminen uusien asukkaiden kotiuttamiseen. Tarve tämänkaltaiselle toiminnalle on ilmeinen.

Hankkeessa on neljä toimenpidekokonaisuutta:

1) Asumiskokeiluun sopivien asumisvaihtoehtojen kartoitus
a) Asuntokartoitus
b) Kokeiluna kodinvaihto

2) Asumiskokeilujen markkinointi ja vuokralaisten valinta

3) Vastaanottomallin suunnittelu ja pilotointi
a) muuttokummit
b) yrityskummit nuorista yrittäjistä
c) 3. sektorin toimijat mukaan kotiuttamiseen

4) Seuranta, arviointi ja jatkotoimet 
Kokeilun kokemuksia ja tuloksia arvioidaan, mikä parhaimmillaan johtaa uuden toimintatavan vakiinnuttamiseen normaaliksi käytännöksi.

Leader-rahoitteista hanketta toteutetaan 1.1.2017 - 31.12.2018.

 

OTA YHTEYTTÄ:

Seutumarkkinoija
Suvi SPOOF
040 752 5825
suvi.spoof(a)keti.fi

RAHOITTAJAT:

 

Keski-Karjalan Jetina ry / Leader

Keski-Karjalan kunnat