VIDEO KOULUTUSTEHTAASTA

Katso video koulutustehtaan palveluista yrittäjille. Sekä yrittäjien että työllistyneiden kisällien kokemuksia mestari-kisällimallista.

KOULUTUSTEHTAASTA KASVUA

KOULUTUSTEHDAS TIIVIISTI: ESITE.

Koulutustehtaasta kasvua -hankkeen tarve liittyy Keski-Karjalassa ammattitaitoisen ja osaavan työvoiman saatavuuteen, työvoiman liikkuvuuteen sekä yrittäjyyden edistämiseen itsensä työllistämisessä ja erityisesti omistajanvaihdostilanteissa.

Edistämme yritysten työvoimatarpeiden ja sopivan työvoiman kohtaamista yritysten kasvun tukena. Selvitämme yritysten työvoimatarpeita ja rekrytoinnin esteitä Samoin vahvistamme yritysten rekrytointiosaamista sopivien työntekijöiden löytämiseksi.

Mestari-kisälli-toimintamalliin perustuvasta Koulutustehdas-koulutuksesta kehitetään yritysten kasvupalvelutuote. Lisäämme työnhakijoiden tietoisuutta erilaisista työllistymisen ja yrittäjyyden vaihtoehdoista.

Kannustamme myös rohkeaan työn eri muotojen yhdistelemiseen ja yrittäjyyteen tavoitteena työnhakijoiden työllistyminen eri tavoin. Tuomme esiin mahdollisuudet jatkaa toimivassa yrityksessä ja järjestämme aloittavan yrittäjän tueksi laadukasta koulutusta.
 

PALVELUT YRITYKSILLE

•    rekrytointiosaamisen vahvistaminen
•    soveltuvan henkilön etsiminen yrityksen työvoimantarpeisiin
•    tuki työntekijän rekrytointiprosessin aikana
•    koulutuksen suunnittelu tarvittaessa
•    neuvonta työllistämiseen liittyvissä tuissa
•    info- ja rekrytilaisuuksien järjestäminen
•    Koulutustehdas-koulutukset
•    Omistajanvaihdoskoulutukset
 

PALVELUT TYÖNHAKIJOILLE

•    työnhaun ja osaamisen kehittämisen tukeminen
•    Koulutustehdas-koulutukset
•    avoimista työtehtävistä ja koulutusmahdollisuuksista tiedottaminen
•    tutustumiskäyntien järjestäminen eri työpaikoille

Koulutustehtaasta kasvua -hanketta toteutetaan 1.1.2018 – 31.12.2019.

Koulutustehtaasta kasvua -hankkeessa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2017 päättyneen ESR-rahoitteisen Osaava Keski-Karjala –hankkeen toimintaa. Esimerkiksi yllä vasemmassa valikossa olevat koulutustehdastarinat on koottu yritysten kokemuksista vuosina 2016-2017.

Keski-Karjalan mallista on haettu kokemuksia myös muualle, kun viime syksynä Joensuun seudulla käynnistettiin vastaavanlainen hanke.


Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvää kehittämishanketta rahoittavat Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Keski-Karjalan kunnat.

OTA YHTEYTTÄ:

Projektipäällikkö
Päivi KIPINOINEN
040 770 4938
paivi.kipinoinen(a)keti.fi

Koulutussuunnittelija
Tanja LAMMINSALO
040 511 7447
tanja.lamminsalo(a)keti.fi

RAHOITTAJAT:

Etelä-Savon ELY-keskus

Keski-Karjalan kunnat