MATKAILUOHJELMA: TAVOITTEENA YRITYSLÄHTÖINEN KASVU

Hanke päättyi 31.12.2017. Loppuraportti julkaistaan, kunhan se on hyväksytty.

Pohjois-Karjalassa vuonna 2014 laaditussa matkailun teema- ja toimenpideohjelmassa määriteltiin ne linjaukset ja toimenpiteet, joiden avulla voidaan vauhdittaa Pohjois-Karjalan matkailun yrityslähtöistä kasvua ja kehittymistä. Palautteen perusteella yrittäjät pitivät tärkeinä kansainvälisen matkailun kasvattamista, matkailukeskittymien kilpailukyvyn parantamista, tapahtumamatkailun kehittämistä sekä maakunnan matkailun kehittämisresurssien ohjaamista suurimpiin kokonaisuuksiin.
 
Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelma 2015–2017 -hankkeen tavoitteena on yhteisten toimenpiteiden kautta toimialan liikevaihdon, työllisyyden ja investointien kasvattaminen Pohjois-Karjalassa. Tavoitteisiin tähdätään suuntaamalla hankkeen kautta osaamista ja resursseja matkailuyritysten kansainväliseen tuotekehitykseen, yrityskohtaisten investointien ja kehittämistoimien aktivointiin sekä tapahtumamatkailun edistämiseen. Hanke toteutetaan 1.1.2015–31.12.2017, ja sen sisällöllinen toteutus on jaettu neljään työpakettiin.
 
Hankekokonaisuuden koordinoinnista ja hallinnoinnista sekä maakunnan matkailun kasvupaketista vastaa Karelia Expert Matkailupalvelu Oy. JOSEK vastaa Joensuun seudun matkailun kasvupaketista, KETI Keski-Karjalan osuudesta sekä PIKES Pielisen Karjalan alueesta.

Neljällä työpaketilla saavutetaan yhteistyömalli, jolla selkeytetään ja tehostetaan seudullisten elinkeinoyhtiöiden sekä Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n välistä työnjakoa maakunnan matkailuelinkeinon edistämiseksi.  Yrittäjien kanssa tehtävä kehitys- ja yhteistyö on hankkeessa erittäin näkyvässä roolissa, ja alueellisesti sitä toteutetaan seudullisten yrityskehittäjien kanssa.
 
Määrällisinä tavoitteina sitoudutaan Pohjois-Karjalan matkailun teema- ja toimenpideohjelman tavoitteisiin:

  • Matkailun rekisteröity majoituskapasiteetti kasvaa keskimäärin 3 % vuodessa
  • Majoitustoiminnan käyttöaste kasvaa keskimäärin 5 % vuodessa
  • Matkailutoimialan liikevaihto kasvaa keskimäärin 5 % vuodessa
  • Matkailun työpaikat kasvavat keskimäärin 3 % vuodessa

 
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1 827 404 €. Hankkeen rahoitus koostuu Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-tuesta (70 %), kuntarahoituksesta (14 %) sekä yritysrahoituksesta 16 %.

 
 

Valittu web-sisältö ei ole enää olemassa.
Valittu web-sisältö ei ole enää olemassa.