KESKI-KARJALAN KOULUTUSTEHDAS

Kisällikoulutus
Työpaikkaohjaajakoulutus

Tarkemmat tiedot koulutuksista esitteestä.

Koulutustehdas - mistä on kyse?


TARINOITA KOULUTUSTEHTAASTA


BioKymppi Oy

Karjalan Yhdistelmäjarrut Oy

Kaupparinne Mononen Oy

Kiteen Tekstiilitehdas Oy

MFG Oy

Provetek Oy

Ratemex Oy

Surfactor Finland Oy

 

 

 

OSAAVA KESKI-KARJALA

Tavoitteena on edistää yritysten tarpeiden ja koulutuksen kohtaamista, jotta työpaikkoja syntyisi ja yritykset saisivat osaavia työntekijöitä.

 • Tätä teemme erilaisten koulutusmallien ja työvaltaisen oppimisen kautta.
 • Kehitämme uusia ratkaisumalleja, joilla parannetaan yritysten tarpeista lähtevän koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta.
 • Selvitämme myös työvoimatarpeita, tuomme työnantajien tietoon työvoiman osaamista ja suuntaamme koulutusta työllistäville aloille.

Työnhakijoiden alueellista liikkuvuutta lisäämme tuomalla esille lähialueiden työmahdollisuuksia ja koulutustarjontaa. Työnhakijoiden osaamisen lisääminen ja alanvaihtomahdollisuuksien hyödyntäminen ja siten ammatillisen liikkuvuuden edistäminen ovat keskeisiä toimenpiteitä.

Työurien jatkamista edistämme esimerkiksi osuuskunnassa työskentelyn kautta.

Yrittäminen on yksi tapa työllistyä, myös osa-aikaiseen yrittäjyyteen kannustetaan samoin yrittäjämäiseen työskentelyyn edusyrityksen kautta. Näin pyrimme vastaamaan lyhytkestoisiin työvoimatarpeisiin. Yrityskauppa ja -jatkajaprosesseihin haemme uusia malleja mm. kehittämällä ja kokeilemalla erilaisia räätälöityjä koulutuksia.
 

PALVELUT TYÖNANTAJILLE

 • yrityksen koulutus- ja rekrytointitarpeiden selvittäminen
 • yrityksen tarpeisiin soveltuvan henkilön etsiminen
 • tuki työntekijän rekrytointiprosessin aikana
 • koulutuksen suunnittelu tarvittaessa
 • neuvonta työllistämiseen liittyvissä tuissa
 • info- ja rekrytilaisuuksien järjestäminen
 • yrityksen toiminnan esittely työnhakijoille

Palvelut yrityksille.

 

PALVELUT TYÖNHAKIJOILLE

 • työnhaun ja osaamisen kehittämisen tukeminen
 • koulutuksen suunnittelu tarvittaessa
 • avoimista työtehtävistä ja koulutusmahdollisuuksista tiedottaminen
 • tutustumiskäyntien järjestäminen eri työpaikoille

Työnhakija: katso esite
 

KETI toteuttaa Osaava Keski-Karjala -hanketta 1.1.2015 – 30.6.2017.

Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvää kehittämishanketta rahoittavat Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Keski-Karjalan kunnat sekä yritykset.

OTA YHTEYTTÄ:

Projektipäällikkö
Päivi KIPINOINEN
040 770 4938
paivi.kipinoinen(a)keti.fi

 

 

 

RAHOITTAJAT:

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Keski-Karjalan kunnat

Yritykset