ENERGIA ERI MUODOIN

Kiteenlahtelainen maatila panosti aurinkoenergiaan.

Katso video.

Kiteeläinen matkailuyritys Karjalan Helmi käyttää haketta kiinteistöjensä lämmityksessä.

Katso video.

POVERIA BIOMASSASTA 

HANKE ON PÄÄTTYNYT 30.6.2018. LOPPURAPORTTI JULKAISTAAN, KUNHAN SE ON HYVÄKSYTTY.

Tavoitteena on kehittää hajautettua uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa Pohjois-Karjalassa edistämällä uusien teknologioiden käyttöönottoa ja testausta alueella.

Hankkeessa tullaan tekemään neuvontaa, järjestämään koulutuksia sekä laatimaan tutkimuksia/selvityksiä liittyen uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön, mm. uudet liiketoimintamallit. Lisäksi tavoitteena on ajankohtaisen ja uusimman tiedon välittäminen energiayrittäjyydestä kiinnostuneille. Innovaatioiden käyttöönottoa edistetään tuoreen tutkimustiedon välittämisellä yrittäjille.

Toimenpiteet Keski-Karjalassa:

1) Keski-Karjalan alueen hajautetun energiantuotannon resurssikartoitus

  • hankkeessa tehdään Keski-Karjalan alueen bioraaka-aineiden resurssien ja toiminnasta kiinnostuneiden yritysten kartoitus

2) Bioenergialiiketoiminnan kehittäminen

  • tehdään selvityksiä uusien liiketoimintamallien ja tuoteinnovaatioiden löytämiseksi ja testaamiseksi
  • järjestetään tiedonvälitystilaisuuksia (toimialan yleistä tiedotusta ja pienryhmien työpajoja), joissa hyödynnetään kansallisia ja kansainvälisiä osaajia olemassa olevan verkoston puitteissa
  • tehdään osaamisen, innovaatioiden, liiketoimintamallien ja tuotteiden hakemiseksi opintokäyntejä kotimaassa ja ulkomailla


Ensisijaisesti hankkeen kohderyhmänä ovat maatilat ja yritykset, jotka ovat kiinnostuneita energian tuotannosta tai teknologian valmistuksesta.

Hankkeen hallinnoijana on Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES. Muina toimijoina KETIn lisäksi Suomen Metsäkeskus ja Karelia Ammattikorkeakoulu.

Hanketta rahoittavat Pohjois-Karjalan ELY-keskus, EU:n maaseuturahasto ja Keski-Karjalan kunnat.