Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24 § mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI
Kiteentie 13 A, 82500 Kitee
keti(a)keti.fi, 050 502 0367

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Suvi Spoof
Kiteentie 13 A, 82500 Kitee
suvi.spoof(a)keti.fi, 040 752 5825

Rekisterin nimi
Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:n asiakas-, viestintä- ja markkinointirekisteri.

Rekisterin tarkoitus
Rekisterin tietoja käytetään KETIn ja sen hallinnoimien hankkeiden asiakassuhteiden hoitoon, ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyviin selvityksiin, palvelujen tarjoamiseen, markkinointiin sekä muihin niihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterin tietosisältö
Etu- ja sukunimi
Yhteystiedot
Kotipaikka
Ikä
Ammatti
Henkilön ilmoittama kiinnostuksen kohde, palvelun tarve tai palaute
Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointikielloista
Yrityksen nimi
Yrityksen yhteyshenkilö
Yrityksen yhteystiedot
Yrityksen toimiala
Tuotetut palvelut ja dokumentit

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään.
Henkilötietoja voidaan myös kerätä kuntien, hankkeiden ja muiden yhteistyökumppaneiden rekistereistä, kuten julkisista ja kaupallisista rekistereistä.

Tietojen luovutus
Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille KETIn ja sen hallinnoimien hankkeiden toimintaa ja tavoitteita koskevaan markkinointiin.
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä, rekisteriin pääsevät vain henkilöt, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisteriä säilytetään lukituissa tiloissa ja materiaali tuhotaan hävityspalvelun kautta.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti joko postitse tai sähköpostitse ja osoittaa rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.