Seutumarkkinointi

Palvelut

UUSIA ASUKKAITA, YRITYKSIÄ, TYÖNTEKIJÖITÄ

KETIn yksi päätehtävistä on seudun markkinointi. Tavoitteemme on lisätä tulomuuttoa ja seutukunnan vetovoimaisuutta. Pyrimme Keski-Karjalan kuntien yhteiseen markkinointiin unohtamatta kuntien ominaispiirteitä. Haasteena on saada alueelle uutta yritystoimintaa ja uusia työpaikkoja, uusia asukkaita ja osaajia.

Tarjoamme palveluja aktiivisesti. Autamme muuttohalukkaita ja yritystoiminnan aloittamisessa apua tarvitsevia. Etsimme tarvittavat asiantuntijat ja viranomaiset kunnista ja eri organisaatioista, jotta muutto ja sijoittuminen Keski-Karjalaan sujuisi mahdollisimman vaivattomasti.

Sijoittuvaa yritystä autamme ns.yhden luukun periaatteella, jolloin yrityksen on helppo tulla Keski-Karjalaan.

Parhaillaan on käynnissä Kotiudu Keski-Karjalaan -kampanja, johon voi tutustua tarkemmin täältä.

Seutua markkinoidaan myös kampanjalla Ei paskempi paikka, jossa julkaistaan sarja videoita. Videot löytyvät oikeasta valikosta.

Otsikko ota yhteyttä

OTA YHTEYTTÄ:

yhteystieto SuviSpoof

Suvi SPOOF
seutumarkkinoija
040 752 5825
suvi.spoof@keti.fi