TOIMIVA YRITYS

Perusneuvontapalvelut
- rahoitus  
- verotus
- lainsäädäntö
- keksinnöt
- kansainvälistyminen
- jne.

Kehittämistarpeiden kartoitus

Toiminnan suunnittelu
- liiketoimintasuunnitelmat
- kannattavuuslaskelmat, kassavirtalaskelmat, investointilaskelmat
- kehittämishankesuunnitelmat (tuotteet/palvelut, tuotanto, markkinointi, kansainvälistyminen)
- rahoitussuunnittelu

Koulutustarpeiden kartoittaminen ja koulutussuunnittelu
- lyhytkestoiset täydennyskoulutukset
- työvoimapoliittiset ja rekrytointikoulutukset

Avustaminen yrityshankkeiden toteutusvaiheessa
- yhteydet
- verkostot
- tilat
- sopimukset
- jne.

Omistajanvaihdokset luopujan näkökulmasta

OTA YHTEYTTÄ JA VARAA AIKA YRITYSNEUVOJILLEMME: 050 502 0367.

 

 

YRITYSNEUVONNAN LINKKEJÄ: