ajankohtaista

Ajankohtaista-otsikko

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

angle-left Digivalmennusta yrityksille

Digivalmennusta yrityksille

Alkuvuonna käynnistyy työpajojen sarja, jossa valmennetaan yrittäjiä digityökalujen ja -mahdollisuuksien käyttöön.

Yrittäjä, haluaisitko hyödyntää digitaalisia työkaluja ja mahdollisuuksia paremmin?

DiGivalmennusta tarjolla!

Pre Act – Muutos on mahdollisuus - digityöpajat

Asiantuntijana Tovari Oy

Toteutetaan 4 yrityksen pienryhmissä

YRITYKSEN OSALLISTUMISMAKSU ON ALKAEN 40 € + ALV/TYÖPAJA. Hinta riippuu yrityksen koosta.
Ota yhteyttä Päivi Kipinoiseen päästäksesi mukaan Pre Act -hankkeeseen:
040 770 4938 tai paivi.kipinoinen@keti.fi.

Työpaja 1: Yrityksen sisältömarkkinointi digitaalisissa kanavissa 4h

 • Työpajassa perehdytään sisällön (esim. tekstit, kuvat, videot, livelähetykset) merkitykseen ja rooliin yrityksen digitaalisessa markkinoinnissa.
 • Käymme läpi reilusti esimerkkejä onnistuneista sisältömarkkinontitapauksista.
 • Mitä sisältöä yrityksen tulisi tuottaa, miten sitä pitäisi jakaa ja missä kanavissa? Ideoimme jokaiselle yritykselle sisältöjä, joita he voivat tuottaa itse ja alkaa markkinoida kohderyhmille.
   

Työpaja 2: Myyvät verkkosivut 4h

Ennen työpajaa Tovarin asiantuntija käy läpi osallistujien verkkosivustot ja tekee huomioita nykyisten sivujen tilanteesta ja myyvyydestä.

 • Työpajassa käsitellään yrityksen verkkosivustoa myyvyyden ja löydettävyyden näkökulmasta
 • Tutustumme siihen, mitä sisältöjä ja toimintoja sivustolla voisi tai tulisi olla myynnin kehittämiseksi ja vauhdittamiseksi
 • Käymme läpi lyhyesti analytiikan ja seurannan merkitystä myynnin ja verkkosivuston kehittämisessä.
 • Käymme sivustoja läpi myös Google-löydettävyyden näkökulmasta - edellytys kaupan tulemiseen sivustolta on se, että sivusto löytyy oikeista paikoista oikeilla hakusanoilla.
   

Työpaja 3: Instagram työkalut yrityksen markkinoinnissa 4h

 • Työpajassa tutustutaan Instagramiin markkinointikanavana ja välineenä.
 • Käymme läpi kanavan työkaluja ja mediamuotoja - perehdymme mm. postauksiin, stories ja reels-sisältöön sekä avainsanojen käyttöön.
 • Työpajassa rakennamme myös Instagram-mainoksen, jonka voi laittaa liikkeelle maksettuna mainoksena tai orgaanisena sisältönä.
   

LinkedIn työpaja: LinkedIn yrityksen markkinoinnissa 4h

 • Työpajassa tutustutaan LinkedIniin yrityksen markkinointivälineenä
 • Perehdymme LinkedInin ilmaisiin markkinointiominaisuuksiin: 1. yrittäjän ja yrityksen edustajan oma profiili ja viestintä ja 2. yrityksen LinkedIn-sivun käyttö ja viestintä
 • Lisäksi tutustumme maksettujen LinkedIn-ominaisuuksien käyttämiseen: 3. Yrityksen sivun kautta tehtävä kohdennettu markkinointi, 4. henkilökohtaisen sivun myynti- ja lähestymistyökalut.

 

Digitaalinen markkinointi ja markkinoinnin analytiikka / 4 työpajan kokonaisuus (osallistuminen kaikkiin)

Työpaja 1: Google-näkyvyyden perusteet 4h

Ennen työpajaa: Tovarin asiantuntija käy läpi jokaisen yrityksen nykyisen nettisivuston ja luo kehitysehdotuksia hakukonenäkyvyyden kehittämiseksi. Osallistujat saavat kevyen raportin ja tärkeätä tietoa juuri heidän sivustonsa tilanteesta hakukonenäkyvyyden näkökulmasta.

 • Tutustutaan työpajassa Google-näkyvyyden perusteisiin - miten Google toimii ja miksi se listaa niitä asioita siinä järjestyksessä, missä se listaa? Miten siihen on mahdollista päästä mukaan?
 • Tehdään työpajassa jokaiselle yritykselle kevyt hakusanatutkimus. Mitä sanoja mukana olevien yritysten asiakkaat hakevat Googlesta ja kuinka paljon?
 • Rakennetaan jokaisen yrityksen Google My Business profiilia paremmaksi, jotta se nousisi paremmin esiin potentiaalisten asiakkaiden Google-hauissa.
   

Työpaja 2: Google-hakusanamainonnan rakentaminen 4h

 • Työpajassa syvennetään Google-mainonnan tuntemusta rakentamalla Google-hakusana mainoskampanja yritykselle.
 • Käytämme hyödyksi edellisessä työpajassa saatuja hakusanatutkimustietoja kampanjoiden rakentamisessa.
 • Tutustumme myös muihin Google Ads -mainontamahdollisuuksiin ja siihen, kuinka niitä voi kokeilla (mm. YouTube-mainonta, Paikalliset mainokset, Shopping-mainonta, Display-mainonta)
   

Työpaja 3: Facebook/Instagram maksetun mainoksen rakentaminen 4h

 • Työpajassa tutustutaan maksetun mainonnan periaatteisiin Facebookissa/Instagramissa (samaa työkalua käytetään molempiin).
 • Työpajan aikana jokainen yritys rakentaa ohjatusti mainoksen ja käynnistää sen Facebookissa/Instagramissa (voi valita toisen tai molemmat).
 • Rakennamme mainokset ohjatusti ja kohdentamisessa käytetään samoja menetelmiä, mitä mainostoimistoammattilaiset käyttävät.
   

Työpaja 4: Digitaalisen markkinoinnin analytiikka 4h

 • Työpajassa perehdytään siihen, miten digitaalista markkinointia voi mitata, seurata ja tavoitteellistaa.
 • Tutkimme edellisissä työpajoissa rakennettujen kampanjoiden toimivuutta ja tehokkuutta jokaisen yrityksen kohdalta. Työkaluina Facebook Business Manager, Google Ads ja Google Analytics. Tämä on tärkeää, että saadaan edellisissä työpajoissa jokaiselle yritykselle omakohtaiset kampanjat tutustuttavaksi.
 • Tutustumme myös Google Analytics palveluun, jonka avulla yritys voi mitata oman verkkosivustonsa toimivuutta.

 

PDF työpajoista.

kännykkä ja tietokone

Keti Somenapit