ajankohtaista

Ajankohtaista-otsikko

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

angle-left Liiketoimintaympäristöjen kehittämisellä uutta vauhtia

Liiketoimintaympäristöjen kehittämisellä uutta vauhtia

Keski-Karjalan liiketoimintaympäristöjä kehitetään systemaattisesti.

Liiketoimintaympäristöjen kehittämisellä uutta vauhtia Keski-Karjalaan

Venäjän hyökkäys Ukrainaan, siitä johtuvat monet pakotteet ja yhteistyön loppuminen rajan yli muuttivat merkittävästi yritysten toimintaympäristöä Keski-Karjalassa. Venäjän markkinat ja rajan läheisyys eivät olekaan enää valttikortti vaikkapa yrityshankinnassa, joten resursseja on suunnattava uusien vetovoimatekijöiden, kilpailukyvyn ja kärkialojen selvittämiseen sekä sellaisten yritysten houkutteluun, jotka eivät kaipaa Venäjä-yhteyksiä.

- Toukokuun alussa käynnistyneessä Pk-yrityksille kasvua teollisista ekosysteemeistä -hankkeessa keskitytään seudun liiketoimintaympäristöjen kehittämiseen Kiteen Puhoksessa sekä Tohmajärven Niiralassa ja Tikkalassa, kertoo projektipäällikkö Birgitta Väisänen. - Toimialoista keskitytään teollisuuteen, logistiikkaan sekä palveluihin.

- Alueille laaditaan realistiset kehittämissuunnitelmat, joiden avulla luodaan uusia suuntia muun muassa invest in -toimintaan. Alueilla jo toimivien yritysten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, jotta myös ne voivat hyödyntää selvityksiä ja uusia toimintamalleja omien investointiensa suunnittelussa ja toteutuksessa. Samalla toimiville yrityksille etsitään uusia yhteistyökumppaneita.

- Tohmajärven ja Puhoksen yrityksistä kootaan hanketiimi, jonka tehtävänä on tuoda hankkeeseen laajaa yritysnäkemystä toimenpiteiden toteutuksesta ja vaikutuksista liiketoimintaympäristön kehittämiseen, sanoo Väisänen.

- Kehittämissuunnitelmissa selvitetään alueiden infran kehittämistarpeita ja sekä sitä, millaisille yrityksille kunkin alueen toimintaedellytykset sopivat. Alueista laaditaan havainnekuvat sekä visuaaliset mallinnukset, jolloin materiaalia voidaan käyttää markkinoinnissa, kun uusia yrityksiä aluille etsitään. Sijoittuvia yrityksiä haetaan eri puolilta Suomea ja selvitetään myös kansainvälisten sijoittajien kiinnostusta.

- Markkinoinnissa käytetään erilaisia innovatiivisia markkinointialustoja ja käytänteitä. Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelussa tehdään yhteistyötä ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijoiden kanssa.

- Alueilla jo toimivat yritykset ovat tärkeitä kumppaneita ja hyödynsaajia tässä hankkeessa, korostaa Birgitta Väisänen. – Vaikka etsimme uutta yritystoimintaa alueille, on tärkeää parantaa myös olemassa olevien yritysten edellytyksiä kasvattaa liiketoimintaansa.

Pk-yrityksille kasvua teollisista ekosysteemeistä -hanke: Keski-Karjalan teollisuus-, logistiikka- ja palvelualueiden liiketoimintaympäristön kehittäminen, uusyrityshankinta ja tehostettu viestintä pk-yritysten kasvun tukena.

Toteutusaika 1.5.2022-31.12.2023. Toteutus ja hallinnointi KETI Oy. Rahoitus: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja EAKR 180 000 € (80 %) ja KETI-kunnat 45 000 €.

ilmakuva Puhoksen teollisuusalueelta

Lisätiedot

Keti Somenapit