ajankohtaista

Ajankohtaista-otsikko

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

angle-left Venäjä-pakotteet näkyvät jo

Venäjä-pakotteet näkyvät jo

Yritykset mukauttavat toimintaansa ja uusia markkinoita ollaan etsimässä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä johtuvat Venäjä-pakotteet sekä Venäjän vastapakotteet näkyvät jo keskikarjalaisten yritysten toiminnassa.

KETI kysyi maalis-huhtikuun vaihteessa seudun avainyrityksiltä pakotteiden vaikutuksista. Kysyimme pakotteista sellaisilta keskikarjalaisilta avainyrityksiltä, joille Venäjä on ollut tärkeä kumppani tai josta on tullut raaka-aineita, materiaaleja, työntekijöitä tai asiakkaita (teollisuus, kuljetus-, huolinta- ja logistiikkapalvelut, bioenergiatuotanto, puunkorjuu ja energiaraaka-aineen hankinta, marjanviljely ja puutarhatuotanto, matkailu).

Jopa kolme neljästä vastaajasta vastasi pakotteiden vaikuttavan jonkin verran tai merkittävästi yrityksen toimintaan – joko suoraan tai välillisesti. Vain yhdelle vastaajalle vaikutus näyttäisi olevan positiivinen. Osa vastaajista ei pysty vielä ennakoimaan pakotteiden vaikutuksia.

Eniten pakotteet haittaavat raaka-aineiden ja komponenttien saatavuutta (52 % vastaajista) ja kuljetus- ja toimitusketjuja (36 %). Pakotteet tulevat vaikuttamaan myös asiakkaisiin (44 %), sillä matkailuyritykset eivät juurikaan odota turisteja Venäjältä. Työvoiman osalta ukrainalaisten pakolaisten tilanne pohdituttaa, samoin sesonkityövoiman saanti tarpeen mukaisena. Esimerkiksi seudun marjatilat ovat työllistäneet aiempina kesinä satoja ukrainalaisia sesonkityöntekijöitä.

Investointeihin kriisi vaikuttaa, sillä yli puolet vastaajista kertoo investointien toteutuvan suunniteltua pienempinä tai niitä ei toteuteta suunnitellusti. Kriisiin liittyvä kustannusten nousu näkyy suoraan yritysten toiminnassa ja liiketoiminnan kannattavuudessa.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes puolet on jo päivittänyt tai on päivittämässä mahdollisimman pian liiketoimintastrategiaansa, toimintaa on mukautettu ja uusia markkinoita ollaan etsimässä.

Yritykset toivovat nopeita tukia muun muassa energia- ja kuljetuskustannuksiin sekä työvoiman saamiseen ja säilyttämiseen. Maatiloille toivotaan nopeita tukitoimia kustannustason noustessa. Toiveita esitettiin myös pankkikorkojen alentamisesta. Eri tukitoimiin kaivattiin pitkäjänteisyyttä: muun muassa turpeen noston ja käytön jatkamista sekä biokaasuautojen ja biotankkausmahdollisuuksien kehittämistä.

Tilanteet muuttuvan tällä hetkellä nopeasti ja tulevaisuuden ennakointi on vaikeaa. Yritysten kannattaa seurata tilannetta ja reagoida muutoksiin oman liiketoimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi.
 

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Risto Hiltunen, 050 303 1313, risto.hiltunen@keti.fi
yritysneuvoja Katariina Eskelinen, 040 140 7505, katariina.eskelinen@keti.fi

koivupino

Keti Somenapit