Visio, tehtävät, arvot

Tehtävät

KESKI-KARJALAN VISIO

Erikoistuva, ketterä Keski-Karjala kasvaa elinvoimaisena.
 

KETIN TEHTÄVÄT

Keski-Karjalan Kehitysyhtiön kolme päätehtävää ovat:

1) yritysneuvonta
2) elinkeinojen ja yritysten toimintaympäristön kehittäminen (hankkeet)
3) seudun markkinointi

Kehitysyhtiön toimintaa ohjaa seudullinen elinkeinostrategia. Strategiaan on kirjattu seudun yhteinen näkemys alueen visiosta sekä sen tavoittamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.


 

 

 

arvot

ARVOT

Asiakaslähtöisyys

Asiantuntemus ja osaaminen

Tuloksellisuus ja tehokkuus

Kannustava ja avoin työilmapiiri