HYVINVOINTIALAN ARVOVERKOT

Hyvinvointalan arvoverkot

Hyvinvointialan arvoverkot

Sosiaali- ja terveysala sekä laajemminkin hyvinvointiala on muutoksessa. TEM:n tomialaraportti 2018 kertoo, että ekosysteemeissä toimiminen, arvonluonti, teknologiset innovaatiot sekä uudenlaisten ohjausmekanismien ja vuoropuhelun merkitys korostuvat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä hyvinvoinnin aloilla. Samoihin teemoihin liittyvät muutostarpeet ja kehittämishaasteet ovat nousseet esiin myös pohjoiskarjalaisilta yksityisiltä palvelujen tarjoajilta.

Maakunnan yksityiset sote- ja hyvinvointialan yritykset ja muut toimijat kokevat tarvitsevansa uudenlaisia malleja yhteistoimintaan ja asiakaskeskeistä palveluprosessien uudistamista siten, että ennakointitietoa hyödynnetään ja eri osapuolet osallistetaan tasavertaisesti.

Nyt on oikea aika aloittaa Pohjois-Karjalan hyvinvointiekosysteemin luominen. Sen synty edellyttää ensin aidon yhteisen intressin tunnistamista ja toimintaa yhteisen päämäärän hyväksi. On myös tunnistettava ja tiedettävä toimijat niin sanotusti kullakin pelikentällä.

Tavoitteena on selvittää ja kuvata lähtötilanne yhteiseen kehittämiseen arvoverkkojen eli lisäarvoa tuottavien kumppanuusverkostojen mallintamisen kautta. Kohderyhmänä ovat markkinaehtoisesti toimivat yritykset ja yhdistykset toimialaluokista terveyspalvelut, sosiaalihuollon laitospalvelut, sosiaalihuollon avopalvelut ja urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistystoiminta. Myös ko. toimialoille liiketoimintaa suunnittelevat.

Toimenpiteet
1. Aloitustilaisuus 5/2019
2. Hyvinvointialan arvoverkot Pohjois-Karjalassa -arvoverkkokartoitus
3. Päätöstilaisuus 10/2019

Tuloksia

1) Hyvinvointialan arvoverkot Pohjois-Karjalassa -kartoitus
a. Olemassa olevat, toimivat arvoverkot: kuvaus vähintään 70 palveluntarjoajan osalta
b. Ko. verkostotoimijoiden valmius uusiin arvoverkkoihin sekä mahdollisten uusien arvoverkkojen alustava mallinnus

2) Arvoverkkokartoituksen julkistaminen
a. Kartoituksen tulosten julkistaminen
b. Olemassa olevat tietovarannot ja niiden hyödyntämismahdollisuudet tiedoksi palvelujen tuottajille

3) Yhteinen näkemys ja suositus toimialan kehittämisestä Pohjois-Karjalassa

Hyvinvointialan arvoverkot -esiselvitys toteutetaan 1.5.-31.10.2019. KETI hallinnoi ja yhteistyökumppanina toimii Karelia ammattikorkeakoulu. Esiselvitystä rahoittaa Euroopan Unionin Euroopan aluekehitysrahasto ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 70 420 €, josta EAKR:n ja valtion rahoitus 80 %.

Katso hankkeen julkinen tiivistelmä.
 

Lisätietoja:

KatariinaEskelinen

Katariina ESKELINEN
yritysasiantuntija / BioDigi & Hyvinvointialan arvoverkot
040 140 7505
katariina.eskelinen@keti.fi
 

arvoverkot rahoittaja -otsikko

RAHOITTAJAT

Rahoittaja - EAKR

Rahoittaja - Vipuvoimaa

arvoverkot - rahoittaja

rahoittajat Karelia AMK

arvoverkko - rahoittajat2