ajankohtaista

Ajankohtaista-otsikko

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

angle-left Opiskelijarekrytointi onnistui

Opiskelijarekrytointi onnistui

Opiskelijoiden rekrytointi Venäjältä onnistui yli odotusten.

Tiedote 28.3.2022

Työvoimaa ja opiskelijoita Venäjältä Keski-Karjalaan -hankkeessa keskityttiin ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen Venäjältä ja Ukrainasta, toisen asteen oppilaitosten opiskelijahankintaan Venäjältä sekä maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen.

Hankkeen avulla pyrittiin turvaamaan maaseutualueilla toimivien oppilaitosten tulevaisuutta ja työvoiman saatavuutta ikäluokkien pienentyessä. Hankkeessa luotiin toimiva väylä ja yhteistyökumppaniverkosto Pietariin, Petroskoihin ja Sortavalaan. Tämän verkoston avulla mahdollistettiin työvoima- ja opiskelijahankinta Keski-Karjalaan ja Juukaan. Aikaa kestävää kirjallista ja sähköistä markkinointimateriaalia tuotettiin runsaasti, ja sitä voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa.

Aiempina vuosina suoraan Venäjältä tulleita opiskelijoita ei ollut lukioissa lainkaan. Hankkeen aikana Venäjältä saapuneita opiskelijoita aloitti Kiteen lukiossa 36 ja Tohmajärven lukiossa 15 eli yhteensä 51. Juuassa aloittavat ensimmäiset lukiolaiset ensi syksynä. Riverian Kiteen yksikön ja Kiteen Evankelisen Kansanopiston osalta hankkeen vaikutuksesta aloittaneiden opiskelijoiden määrää on vaikea arvioida, sillä oppilaitokset markkinoivat Venäjällä myös itsenäisesti.

Opiskelijahankinta onnistui tavoitteiden mukaisesti korona-ajasta huolimatta: opiskelijat saivat oleskeluluvat ja pystyivät aloittamaan opiskelun lähes normaalisti. Opiskelijoiden kotoutumista parannettiin järjestämällä intensiivikursseja, joissa käytiin läpi yleistä Suomi-tietoutta, tutustuttiin paikkakuntaan ja opastettiin omatoimiseen asioiden hoitamiseen. Opiskelijoita ohjattiin muun muassa viranomaisasioinnissa, pankkitilien avaamisessa, asuntoasioissa ja harrastuksiin ohjaamisessa. 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan keskeytti opiskelijamarkkinoinnin Venäjälle ja jatkossa onkin hyvin epävarmaa, kuinka Venäjältä saadaan opiskelijoita. Oppilaitokset voivat edelleen ottaa venäläisiä oppilaita, mutta taloudellinen tilanne ja ilmapiiri voivat luoda lähtömaassa paljon epävarmuutta. Toisaalta sodan syttymisen jälkeen lukioihin on tullut paljon kyselyjä Venäjältä opiskelun aloittamisesta Suomessa.

Ammattitaitoisen työvoiman osalta hankkeessa ei päästy tavoitteisiin. Ulkomainen työvoima ei kiinnostanutkaan paikallisia yrityksiä siinä määrin kuin odotettiin. Osassa yrityksiä oli jo omat väylänsä hakea ulkomaista työvoimaa tai yritykset käyttivät vuokratyöpalveluja. Työnantajat myös edellyttivät työntekijöiltään hyvää suomen kielen taitoa. Korona toi omat haasteensa sulkemalla rajan, joten esimerkiksi suunniteltuja rekrytointitilaisuuksia ei voitu Venäjällä järjestää. Työvoima-asioissa keskityttiin etupäässä sesonkityövoiman saatavuuteen.

Maahanmuuttajien kotoutumisen osalta tavoitteena oli kehittää seudullinen kotoutumismalli, sillä ensimmäisten opiskelijoiden saavuttua havaittiin, että kotoutumispalvelut kaipasivat päivitystä. Palvelut perustuivat oman toimen ohella tehtyyn vapaaehtoistyöhön ja järjestöjen antamiin neuvontapalveluihin. Kotoutumisohjelman laadinta käynnistettiin, sillä maahanmuuttajien kanssa tekemisissä olevalla verkostolla oli akuutti tarve täsmentää ja selkeyttää toimintaansa. Myös kunnat voivat saada kotoutumisohjelmasta konkreettisia ehdotuksia oman päätöksentekonsa tueksi.

Keski-Karjalassa on tiedostettu kotouttamisen tärkeys. Onnistuneen kotouttamisen merkitys korostuu erityisesti nyt, kun Ukrainan sotaa paenneita henkilöitä ja perheitä kotoutetaan seudulle. Kiteen kaupungin sekä Tohmajärven kunnan kesken onkin jo keskusteltu yhteisen maahanmuuttajakoordinaattorin palkkaamisesta.

Lisätiedot:
Ohjausryhmän puheenjohtaja Matias Valoaho, 040 105 1137, matias.valoaho@kitee.fi

KETI Oy toteutti Työvoimaa ja opiskelijoita Venäjältä Keski-Karjalaan -hanketta 1.4.2019 – 31.3.2022 ja sen kokonaisbudjetti oli 442 244 euroa. Hanketta rahoittivat Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto, Riveria sekä Keski-Karjalan ja Juuan kunnat.

kaksi nuorta nurmikolla

Keti Somenapit