Elinkeinot ja tilastot

elinkeinot

SEUDUN YRITYKSET JA TYÖPAIKAT

Seudulla toimii liki 1200 yritystä, joista noin 60 % sijaitsee Kiteen alueella. Seudun yrityksiä voi tarkastella ja hakea seudullisesta yrityshakemistosta, jota KETI Oy ylläpitää.

Työpaikkoja seudulla vuonna 2017 oli noin 5227:
alkutuotannossa 15 %, jalostuksessa 20  %, palveluissa 63 %.
Luokkaan Tuntematon työpaikoista kuuluu 2 %
(Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 7.10.2019)

Keski-Karjalassa oli Tilastokeskuksen mukaan 5227 työpaikkaa 31.12.2017 (toimialaluokitus TOL 2008):
1) julkinen hallinto, maanpuolustus, koulutus ja sote-palvelut: 1649
2) kauppa, kuljetus ja majoitus- ja ravitsemustoiminta: 877
3) maa-, metsä- ja kalatalous: 778
4) teollisuus: 717
5) rakentaminen: 265
6) ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta: 345
7) muut palvelut: 307
8) rahoitus- ja vakuutustoiminta: 52
9) sähkö-, lämpöhuolto, vesi-, viemäri- ja jätehuolto: 68
10) kiinteistöala: 50
11) informaatio ja viestintä: 21
Lisäksi luokkaan tuntematon kuuluu 98 työpaikkaa.

Teollisuuden vahvoja toimialoja ovat perinteisesti olleet puu-, puutuote- ja metalliteollisuus. Rakennemuutoksen myötä teolliset työpaikat ovat vuosien saatossa vähentyneet ja palveluala on kasvanut. Uusia, tulevaisuuden kasvualoja ovat mm. ympäristö- ja biotalous.

Lisää tilastoja Keski-Karjalan työpaikka- ja työvoimaluvuista sekä muita tilastoja löytyy Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tilastot-sivulta.

  • Asuntomarkkinat ja elinolot
  • Koulutus
  • Työpaikat ja työllisyys
  • Talouden Trendit
  • Väestö
  • Ennakointi