ELOT

ELOT

Elintarvikkeista ja luonnontuotteista uutta liiketoimintaa

 

ELOT - Elintarvike- ja luonnontuotteiden teollisen tuotannon kehittäminen Keski-Karjalassa -hankkeen kautta mahdollistetaan käytännön asiantuntijatuki alan yrityksille. Toteutettavilla toimenpiteillä edistetään keskikarjalaisten alalla toimivien ja yrittäjyyttä suunnittelevien liiketoiminnan käynnistämistä, kehittämistä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Tavoitteena on synnyttää ja kasvattaa uutta teollista liiketoimintaa Keski-Karjalan elintarvike- ja luonnontuotealalle sekä luoda luonnontuotteiden ja elintarvikkeiden jatkojalostusklusteri Pohjois-Karjalaan.
 

Hankkeen toimenpiteet:

1) Alalla toimivien ja toimintaa suunnittelevien yritysten ja yritysryhmien toimialaneuvonta: tuetaan yrityksiä liiketoiminta- ja kasvustrategioiden laatimisessa, päivittämisessä ja uudistamisessa.

2) Erityisasiantuntijavetoiset tilaisuudet eri teemoista: vahvistetaan toimialatuntemusta, liiketoimintaosaamista sekä yritysten kasvuhalua ja -kykyä.

3) Luodaan luonnontuotteiden ja elintarvikkeiden jatkojalostusklusteri: edistetään ja tuetaan verkostoyhteistyötä, toimitaan verkostokoordinaattorina, luodaan klusterin toimintamalliehdotus/-ehdotukset.

4) Tehdään kaksi kotimaan ja kaksi ulkomaan benchmarking-matkaa alan messuille ja/tai valikoituihin tutustumiskohteisiin.

5) Alan toimijoiden yhteiset koti- ja ulkomaan viestintäkampanjat: nostetaan alan imagoa, edistetään toimijoiden ja tuotteiden tunnettuutta.
 

Hankkeen tuloksena Keski-Karjalan elintarvike- ja luonnontuotealan
1) jatkojalostusta harjoittavien yritysten kokonaismäärä lisääntyy.
2) toimijoiden toimialatuntemus ja -tieto sekä liiketoimintaosaaminen ja
3) yritysten kasvuhalu ja -kyky vahvistuvat.
3) jatkojalostusklusteri syntyy Pohjois-Karjalaan.
4) toimintaan soveltuvat yritystilat ovat tarkoituksenmukaisessa hyötykäytössä.


Hanketta toteutetaan 31.3.2023 asti ja sen kokonaisbudjetti on 270 112 euroa. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton rahoittama EAKR-osarahoitteisen hankkeen tuki on 81,48 %, loput on Keski-Karjalan kuntien omarahoitusosuutta. 

 

OTA YHTEYTTÄ:

Karhunen Päivi

Päivi KARHUNEN
yritysasiantuntija / ELOT
040 595 7870
paivi.karhunen@keti.fi

elot-rahoittajat

RAHOITTAJAT: