Historia

Keti_historia

HANKETOIMIJASTA ELINKEINOYHTIÖKSI

Keski-Karjalan kehittämis- ja tietokeskus KETI perustettiin vuonna 1996. Aluksi toimittiin ESR-rahoitteisena hankkeena koulutuskuntayhtymän alaisuudessa Kiteen oppimiskeskuksessa. KETIn toimisto sijaitsi Kiteen Koivikon vanhassa päärakennuksessa (nyk. Koivikon Kievari).

Aluksi hankkeiden toteuttaja

Perustamisen aikaan KETIn tavoitteiksi asetettiin hanke- ja yrityshautomotoiminta. Kun EU:n ja ensimmäisen Tavoite 6 -ohjelmakauden myötä elinkeinojen kehittäminen siirtyi hankemuotoiseksi, synnytettiin KETI hallinnoimaan näitä hankkeita. KETIn tehtäväksi asetettiin Keski-Karjalan alueen elinkeinojen kehittäminen hanketoiminnan kautta.

KETin perustajakuntia oli viisi: Kesälahti, Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Värtsilä. Toimintaa ohjaamaan laadittiin yhteinen Keski-Karjalan kehittämisohjelma Kekat 2006, jossa valittiin seutukunnalliset kehittämisen painopistealueet EU:n Tavoite 1 -ohjelmakaudelle.

Yhteistyötä tehtiin tiiviisti erityisesti Koivikon muiden toimijoiden - oppimiskeskus, ammattikorkeakoulu, Jetina ry, Itä-Suomen Uusyrityskeskus - sekä seudun kuntien kanssa. KETIn toimintaa pidettiin erinomaisena ja KETI oli seudullisen yhteistyön mallioppilas, johon käytiin tutustumassa ympäri Suomea.

Koulutuskuntayhtymän liikelaitos

Ensimmäisen hankkeen päättymisen jälkeen KETIn toiminta vakinaistettiin koulutuskuntayhtymän alaiseksi liikelaitokseksi. Koulutuskuntayhtymä katsottiin tuossa vaiheessa parhaaksi "isännäksi", vaikka vakinaistaminen viivästyi melkein vuodella koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutostarpeen vuoksi.

Ongelmiakin syntyi, kun KETIä koskevia päätöksiä tehtiin koulutuskuntayhtymän hallituksessa - joskus vastoin seudullisia esityksiä. Hankemuotoinen kehittämistyö oli edelleen pääosassa KETIn toimintaa ja aloittavien yritysten neuvonnasta vastasi Uusyrityskeskus.

Elinkeinoyhtiöksi 2005

Vuoden 2005 alusta KETI muutettiin kuntaomisteiseksi osakeyhtiöksi. Nimi lyheni samalla Keski-Karjalan Kehitysyhtiöksi. Omistajakuntia oli tässä vaiheessa neljä, kun Värtsilä ja Tohmajärvi yhdistyivät saman vuoden alussa. KETIn toimisto muutti Kiteen keskustaan.

Nyt hanketoiminnan rinnalle nousi vahvasti yritysneuvonta, johon palkattiin kaksi yritysneuvojaa vastaamaan alkavien ja toimivien yritysten neuvonnasta. Yhtiön toimintaa ohjaamaan laadittiin seudullinen elinkeinostrategia, jossa jälleen valittiin seudullisen kehittämisen painopisteet.

Toiminta vakiintunut

KETI on toiminut pian parikymmentä vuotta yhtiönä ja vakiinnuttanut paikkansa seudun yritysten ja niiden toimintaympäristön kehittäjänä. Omistajakuntien määrä on vähentynyt kolmeen, kun Kesälahti ja Kitee yhdistyivät vuoden 2013 alussa. Viides EU:n ohjelmakausi on lopuillaan ja kuudes alkamassa.

Oheinen kuva kertoo KETIn 20 ensimmäisestä vuodesta.