Rahoittajat

KareliaHub

Karelia HUB

Karelia HUB -
Multimodaalisen kuljetusjärjestelmän kehittäminen

Tavoitteena kansainvälisten logistiikkaratkaisujen kehittäminen sekä yritysverkostojen vahvistaminen kaupan ja teollisuuden tarpeisiin Pohjois-Karjalassa.


Multimodaalisissa kuljetusketjuissa (=useita kuljetusmuotoja) hyödynnetään kaikkien kuljetusmuotojen vahvuuksia optimaalisesti, jolloin saavutetaan korkean palvelutason kustannus- ja energiatehokas kuljetuskonsepti.

Niiralan rautatieraja-aseman rooli ja Niiralan logististen palveluiden merkitys korostuvat. Lisäksi Joensuun ja Puhoksen syväsatamien kautta kulkevaa vesiliikennettä ja Joensuun seudun raideliikenteen mahdollisuuksia tarkastellaan osana multimodaalista kuljetuskonseptia.

Tavaraliikenteen lisääminen tuonnissa ja viennissä edistää koko maakunnan elinvoimaisuutta ja lisää työpaikkoja palveluissa ja teollisuudessa. Kasvava teollisuuden potentiaali tarvitsee toimivan ja kustannustehokkaan logistiikkamallin toiminnan tehostamiseksi ja tavaravirtojen joustavan liikkuvuuden takaamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on

 • Konseptoida Niiralan logistiikka-alue korkean asiakasarvon tuottavan multimodaalisen kuljetusjärjestelmän toimintamalliksi.
 • Selvittää tuotantoverkostojen logistisia ratkaisuja ja niihin liittyviä parhaita käytäntöjä sekä edistää Pohjois-Karjalassa rajat ylittävää liiketoiminnallista yhteistyötä
 • Saada yritysverkostot toteuttamaan yhteistyössä yritysryhmähankkeita ja kehittämisinvestointeja.
 • Samalla lisätään Niiralan roolia Skandinavian, Venäjän ja Aasian välisessä liikenteessä.


Hankeen kohderyhmänä ovat tuonti-, vienti- ja logistiikkayritykset Skandinavian, Venäjän ja Aasian välisessä liikenteessä.

Hankkeen tuloksena syntyy

 • 5 uutta työpaikkaa  
 • 2 yritysryhmähanketta
 • Malli logististen infrastruktuurin ja palvelujen ekosysteemin kehittämiseksi
 • Selkeä logistiikkapalvelujen kokonaisuus, jossa logistiikkakeskukset, terminaalit, satamat ja liikenneinfrastruktuurin solmupisteet muodostavat yritysten kilpailukykyä ja saavutettavuutta lisäävän palvelukokonaisuuden vahvistamalla Niiralan roolia Skandinavian ja Venäjän sekä Aasian välisessä liikenteessä
 • Toiminnoille haetaan veturiyritykset toiminnan jatkamiseksi ja kehittämiseksi.


Hankkeen toimenpiteet työpaketteina:
1.    Modernin ja multimodaalisen kuljetusjärjestelmän kehittäminen Pohjois-Karjalaan
2.    Kaupan logistiikan vaihtoehdot ja toteutustavat
3.    +Matchmaking-matkat, workshop-toiminta ja seminaarit

Uutuus- ja lisäarvo:

 • Konseptoidaan moderni logistiikan toimintamalli Pohjois-Skandinavian ja Venäjän sekä Aasian väliseen tavaraliikenteeseen.
 • Asemoidaan Pohjois-Karjala ja sen yritysverkostot sekä logistiset fasiliteetit keskeiseksi osaksi kuljetuskäytävää ja siten edistetään Pohjois-Karjalan yritysten kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla.
 • Lisäksi kytketään alueen yritysten liiketoimintoihin liittyvät tavaravirrat vahvoihin ja potentiaalisiin kuljetusvirtoihin sekä tarkastellaan kaupan alalle sopivia logistiikkatoimintamalleja.

Hanketta toteutetaan 2.1.2018–31.12.2019.

EAKR-osarahoitteista hanketta hallinnoi KETI ja osatoteuttajana on Business Joensuu. Päärahoittaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Kokonaisbudjetti on 336 520 €, josta EAKR ja valtion osuus on 235 504 € (70 %).

Otsikko ota yhteyttä

OTA YHTEYTTÄ:

yhteystieto BirgittaVäisänen

Birgitta VÄISÄNEN
projektipäällikkö / Karelia HUB
040 120 6787
birgitta.vaisanen@keti.fi
Käyntiosoite: Järnefeltintie 1, Tohmajärvi

ESITE: Multimodaaliset kuljetusjärjestelmät

 

ESITE: Multimodaaliset kuljetusjärjestelmät

Yritysten menestystekijänä multimodaaliset kuljetusjärjestelmät, infra, kansainvälinen raja-asema.

Katso esite.

Niiralan MasterPlan

 

MASTER PLAN NIIRALA 2025

KARELIA GATEWAY - PUHOS JA NIIRALA PORTTINA IDÄN JA LÄNNEN VÄLISSÄ

 • Tutustu Puhoksen ja Niiralan alueisiin ja tarjontaan sijoittuville yrityksille: infra, tilat, tontit, yhteystiedot, jne.
 • Yksityiskohtaista tietoa keskeisistä vahvuuksista löydät prezi-esityksestä.