korona-esr

Kohti tulevaisuutta - korona ESR

Kohti tulevaisuutta 

Yritystoiminnan edellytysten parantaminen COVID-19 -epidemian yli

ASIANTUNTIJAT AVUKSI

Keskikarjalaiset yritykset ja yritysryhmät voivat saada avukseen maksuttoman asiantuntijan liiketoiminnan turvaamiseen, kehittämiseen, tervehdyttämiseen, uudistamiseen ja hallittuun alasajoon. Asiantuntijapalvelua on saatavilla teemoihin, jotka liittyvät juridiikkaan, myynnin/markkinoinnin uusiin ratkaisuihin, talouteen, viestintään, tuote-/palvelukehittämiseen, työhyvinvointiin, henkilöstöhallintoon ja IPR-asioihin. Asiantuntijoita on saatavilla myös maahanmuuttajataustaisten yrittäjien tarvitsemaan asiantuntijaneuvontaan eri kielillä. Yritykselle asiantuntijapalvelu on de minimis -tukea.

Ole rohkeasti yhteydessä yritysneuvojiimme, etsitään yhdessä yrityksenne tarpeisiin sopiva asiantuntija!

 

Koronakriisistä selviäminen on monen yrityksen kohtalonkysymys. Kohti tulevaisuutta -hankkeen päätavoitteena on Keski-Karjalan seudun matkailun, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä kaupan ja palvelualojen mikro- ja pienyritysten toimintaedellytysten turvaaminen koronaepidemiatilanteen yli.

Konkreettisia toimenpiteitä yritysten toimintaedellytysten ja liiketoiminnan turvaamiseksi sekä yrittäjien/yritysten johdon jaksamisen tukemiseksi:

 1) Viestitään ja välitetään tietoa tarjolla olevista häiriötilanne- ja kriisirahoitusmahdollisuuksista ja palveluista kohdeyrityksille hyödyntäen eri viestintä- ja markkinointikanavia. 

2) Käytännönläheistä häiriötilanne- ja kriisineuvontaa: opastetaan ja autetaan yrityksiä hakemaan esim. kuntien, ELY:n ja Business Finlandin nykyisiä ja mahdollisesti tulevia uusia häiriö- ja kriisitilanteen avustusrahoituksia ja palveluja. Lisäksi autetaan ja neuvotaan yrityksiä muissa esille tulevissa liiketoiminnan häiriötilanteen tarpeissa.  

3) Autetaan yrityksiä löytämään ja kehittämään liiketoimintaansa soveltuvia ja sitä uudistavia ratkaisuja, joilla kriisi olisi mahdollista kääntää mahdollisuudeksi.

4) Sparrataan ja autetaan yrityksiä liiketoiminnan uudelleen suuntaamisessa ja suunnittelussa, huomioiden mahdollisuudet ja edellytykset kannattavuudelle ja kilpailukyvylle kriisin jälkeisessä tilanteessa.  

5) Lisätään ja vahvistetaan yrittäjien / yritysten johdon muutosjohtajuusvalmiuksia sekä yritysten kriisiviestintäosaamista.

Hanketta toteutetaan 15.4.-31.3.2021.

Hankkeen 81 200 euron rahoituksesta vastaa Euroopan sosiaalirahasto ESR ja Etelä-Savon ELY-keskus (100 %)


OTA YHTEYTTÄ:

yhteystieto SuviSpoof

Suvi SPOOF
seutumarkkinoija // projektipäällikkö / Kohti tulevaisuutta
+358 40 752 5825
suvi.spoof@keti.fi
   

Rahoittajat

Korona-esrrahoittajat

Rahoittaja - Vipuvoimaa

ely-keskus