matk

Matkailuliidejä

Matkailuliidejä Keski-Karjalaan


Hankkeen toiminta on päättynyt. Loppuraportti julkaistaan tammikuussa 2020.

 

MITÄ TAVOITELLAAN:

MATKAILUTARJONTA Tavoitteena on lisätä ja nostaa Keski-Karjalan matkailutarjontaa houkuttelevaksi sekä kansalliseen että kansainväliseen markkinointiin ja myyntiin.

VERKOSTOT Tavoitteena on rakentaa eri toimijoiden yhteistyöstä lisäarvoa tuottavia verkostoja. Seudulla on vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia esimerkiksi yritysten ja yhdistysten, harrastusryhmien tai muiden kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyössä matkailutarjonnan kasvattamiseksi.

TUOTTEET JA PALVELUT Tavoitteena on synnyttää uusia, innovatiivisia ja omaleimaisia matkailun tuote- ja ohjelmapaketteja yhdessä matkailuyritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

NÄKYVYYS Tavoitteena on lisätä alueen matkailutoimijoiden viestinnällistä osaamista, koska omien tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja näkyvyys netissä ja erityisesti eri somen kanavissa korostuu entisestään.

TOIMINTAMALLI Tavoitteena on luoda seudullinen toimintamalli matkailutoimijoiden yhteistyöhön sekä palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen.
 

MITÄ TEHDÄÄN:

Yhteistyö ja verkostoituminen

 • Ohjelmapalvelutuottajaverkoston kokoaminen: hyvinvointi-, pitopalvelu-, opas-, aktiviteetti-, kulttuuri- jne. toimijat sekä matkailu- ja majoitusyritysten yhteistapaamiset sopivien kumppanien löytämiseksi
 • Yritysten ja muiden toimijoiden aktivointi yhteiseen tekemiseen
 • Yhdistys- ja yritystoimijoille tarkoitetun yritystreffi-konseptin kehittäminen
 • Uusien toimijoiden löytäminen, esimerkiksi harrastajaryhmien verkostoiminen matkailutoimijoiden kanssa
 • Matkailutoimijoiden bussikierros – paikat, palvelut ja toimijat tutuiksi seudullisesti
 • Vertaistuen ja –tiedon jakaminen

Tuotekehitys eli markkinoitava kansalliseen ja kansainväliseen myyntiin

 • Yhteisten tuotteiden/tuotepakettien suunnittelu ja tuotetestaus
 • Palvelu- ja matkailuyritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteiset tuotteet
 • Olemassa olevien reittien ja muiden ns. julkisella tuella kehitettyjen ja kunnostettujen kohteiden hyödyntäminen matkailukäytössä, ohjelmapalveluissa ja markkinoinnissa, esimerkiksi AIMOn alue, reitistöt, kylätalot, laavut, jne.
 • Tapahtumien paketointi matkailutuotteiksi – esimerkiksi seudun kulttuuri- ja urheilutapahtumat
 • Tulevaisuuden matkailijan mökkituotteet/ryhmämatkatuotteet
 • Sesonkituotteet eri vuodenaikoihin
 • Kylämatkailutuotteet
 • Testimarkkinointi
 • Yritysryhmähankkkeet

Markkinointi- ja viestintäosaamisen vahvistaminen

 • Valmennus viestintätaitoihin, markkinointiviestintäkeinoihin ja eri viestinnän kanaviin
 • Opastus viestinnälliseen sisällöntuotantoon

Keski-Karjalan matkailun "toimintamallin" luominen

 • Seudullisen yhteistyömallin luominen hankkeen aikana saatujen kokemusten pohjalta


KENELLE

Kohderyhminä ovat seudun matkailu- ja palvelualan yritykset sekä kolmannen sektorin toimijat – yhdistykset, harrastusryhmät, jne -, jotka haluavat yhdessä suunnitella ja luoda tuotteita ja palveluja matkailijoille ja lomanviettäjille.

Hanketta toteutetaan 1.3.2018 – 31.12.2019.

Loppuseminaarin esitys

LOPPUSEMINAARI 20.11.2019

Esitys

Raportti: Sortavala

SORTAVALAN OPINTOMATKA

Matkaraportti

Tuotetestaukset

RAPORTTI TUOTETESTAUKSESTA

Tutustu raporttiin (pdf)

Matkailun tiedotuskanava

MATKAILUN TIEDOTUSKANAVA

Matkailutoimijoiden käyttöön on luotu Google Groups tiedotuskanava, jossa alueen matkailutoimijat ja toiminnasta kiinnostuneet voivat jakaa omia tiedotteitaan. Mikäli haluat postituslistalle mukaan tai kysyä lisää tiedotuskanavan toiminnasta, ota yhteyttä matkailuasiantuntija Hanna Ikoseen.

 

Matkailuliidejä-fb-ryhmä

MATKAILULIIDEJÄ
FACEBOOK-RYHMÄ

Matkailuliidejä Keski-Karjalaan -hankkeella on oma ryhmä Facebookissa. Ryhmän julkaisut ovat kaikkien luettavissa.

Tutustu ryhmän julkaisuihin ja keskusteluihin Facebookissa.

 

Matkaraportti Posio & Iso-Syöte

MATKARAPORTTI
POSIO & ISO-SYÖTE

Keski-Karjalan matkailutoimijat vierailivat Posiolla ja Iso-Syötteellä. Reissun tunnelmista ja kotiintuomisista voit lukea matkaraportista.

Matkaraportti Posio & Iso-Syöte 28.-30.10.2018.