PAKU

PAKU

PAKU-yritysryhmähanke


27.7.2022 Tiedote pakastekuivausyrityksen perustamisesta Kiteelle (pdf)
 

Paku-yritysryhmähankkeen tavoitteena on selvittää pakastekuivauslaitoksen lähtökohdat, kannattavuus ja toimintamalli sekä valmistella yrityksen toimintaa.

Hanke on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään toimintamalli ja kannattavuus. Näiden selvitysten pohjalta hankkeeseen osallistuvat yritykset tekevät päätöksen laitosinvestoinnista. Mahdollisessa toisessa vaiheessa valmistellaan yritystoimintaa ja investointia sekä suunnitellaan laadunvalvontajärjestelmä ja henkilöstön rekrytointi sekä koulutus.

Toimenpiteet

Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään yritysmuotoisen toiminnan lähtökohdat:

 • Liikeidea ja -konsepti
 • Markkinakartoitus, ml. kv-markkinat
 • Toimintaprosessin määrittely
 • Markkinointi- ja myyntisuunnitelma
 • Laitossuunnittelu
 • Kannattavuuslaskelmat
 • Investointisuunnitelma
 • Rahoitussuunnitelma
 • Riskien hallinta ja laadunvalvonta
 • Yritysmuodon, toimintaperiaatteiden ja henkilöstöresurssien selvittäminen


Toisessa vaiheessa tuetaan investoinnin toteutumista ja toiminnan käynnistämistä (toinen vaihe toteutetaan, jos investoijat päättävät toteuttaa 1-vaiheessa suunnitellun laitoksen):

 • Yrityksen perustamisen valmistelu
 • Investoinnin valmistelu: sopimukset, laitossuunnittelun tarkennus, riskienhallinta ja laadunvarmistus
 • Henkilöstön rekrytointi- ja koulutussuunnitelmat
   

LISÄTIEDOT:

Karhunen Päivi

Päivi KARHUNEN
yritysasiantuntija / ELOT
040 595 7870
paivi.karhunen@keti.fi

Paku_rahoittajat

Rahoittajat:

 

 

Yritykset