Pk-yrityksille kasvua

Pk-yrityksille kasvua

Pk-yrityksille kasvua teollisista ekosysteemeistä

 

Tiedote 13.5.2022

Hankkeen esittely
 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää ja laatia liiketoimintaympäristön kehittämissuunnitelmat Keski-Karjalan keskeisimmille teollisuusalueille. Kohderyhmänä ovat teollisuus, logistiikka ja palvelualat.

Liiketoimintaympäristön kehittämisen kautta tehostetaan toimintamalleja tuotannollisten ja palvelualan yritysekosysteemeissä ja -verkostoissa. Samalla vahvistetaan yritysverkostojen yhteistyötä ja elinvoimaa. Samalla etsitään verkostoja tukevia toimintoja uusyrityshankinnalla, invest in -toiminnalla sekä tehostetulla markkinoinnilla.

Tohmajärven ja Puhoksen teollisuus-, logistiikka- ja palvelualan alueille laaditaan liiketoimintaympäristön kehittämissuunnitelmat ja havainnekuvat sekä uusi viestintä- ja toimintamalli invest in -markkinointiin.

Etsitään realistisia ja potentiaalisia toimialoja, jotka lisäävät alueen elinvoimaisuutta.

Hankkeen tuloksena alueiden houkuttelevuus, saavutettavuus ja tunnettuus kasvaa. Toimenpiteet edistävät pitkäjänteistä alueen kehittämistä. Selvitysten avulla saadaan ajantasaista tietoa siitä, millaisia kehittämisen suuntia alueen toimijat näkevät realistisena ja miten ne vaikuttavat alueen elinkeinoelämän ja yritystoiminnan vahvistumiseen.

Kohdealueiden infran kehittäminen, suunnittelu ja tehokas tiedottaminen edesauttavat uusien yritysten ja työpaikkojen sekä investointien saamista alueelle, samalla kun jo olemassa oleva liiketoiminta kehittyy ja kasvattaa yritysverkostoja.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa, mm. alueen liiketoimintaympäristön ja kärkitoimialojen tarkastelussa.

 

Toimenpiteet

Työpaketti 1.

Liiketoimintaympäristön kehittämissuunnitelmat ja markkinointi

  • Puhoksen ja Tohmajärven teollisuus-, logistiikka- ja palvelualueiden liiketoimintaympäristön kehittämissuunnitelmien laadinta.
  • Havainnekuvat ja visualisointi kehittämisen kohteista.
  • Tehostettu viestintä, viestintämallin laadinta.

Työpaketti 2.

Uusyrityshankinta ja invest in -toiminta

  • Yrityshankinnan toimenpiteet kehittämissuunnitelman mukaisesti.

 

Hankkeen määrälliset tavoitteet

  • 100 invest in -kontaktia
  • 10 toimijaa tutustuu alueisiin
  • 3 sijoittuvaa yritystä
  • 1 uusi yritys
  • 1 yritysverkosto

 

Hanketta A78702 toteutetaan 1.5.2022-31.12.2023 ja sen budjetti on 225 000 €. Rahoituksessa on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Euroopan aluekehitysrahaston osuus 80 % ja KETI-kuntien 20 %.


OTA YHTEYTTÄ:

yhteystieto BirgittaVäisänen

Birgitta VÄISÄNEN
projektipäällikkö / Pk-yrityksille kasvua
+358 40 120 6787
birgitta.vaisanen@keti.fi
 

Meriklusteri_rahoittajat

RAHOITTAJAT:

 

 

 

 

Keski-Karjalan kunnat