ProYritys

ProYritys

PROYRITYS - maatiloille ja maaseutuyrityksille

Rakennemuutos pohjoiskarjalaisilla maatiloilla jatkuu voimakkaana, pelkästään maitotiloja lopettaa vuosittain noin 30. Osa lopettavista maatilayrittäjistä voisi vielä ikänsä puolesta jatkaa yrittäjinä, monilla tiloilla olisi myös resursseja kuten koneita, rakennuskantaa yms. Useimmilla tiloilla jatketaan heikosti kannattavaa kasvintuotantoa, muuta yritystoimintaa syntyy melko vähän. Jatkavilla ja laajentavilla tiloilla kasvaa urakointi- ym palveluiden tarve. Palveluita tarvitsevat myös loma- ja vapaa-ajan asukkaat sekä matkailuyritykset.

Maaseutuohjelman rahoituksella on Pohjois-Karjalassa rahoitettu kiitettävästi yrityshankkeita, mutta niistä vain alle 10 % on maatilakytkentäisiä. Venäjän markkinoiden menetys Ukrainan kriisin seurauksena ja siitä seurannut maidon hinnan alentuminen on heikentänyt maitotilojen investointihalukkuutta selkeästi. Myös viljantuotanto on kärsinyt heikosta kannattavuudesta. Sen vuoksi on tärkeätä aktivoida maatiloja myös muuhun yritystoimintaan.


MISSÄ

Toiminta-alueena on Pohjois-Karjalan maakunta.


KENELLE

Kohderyhmänä ovat toimintaansa monialaistavat maatilat, yrittäjiksi aikovat yksityiset henkilöt sekä maaseudulla jo toimivat alle 10 henkilötyövuotta työllistävät mikro- tai pienyritykset ja maatilojen yhteydessä jo toimivat maaseutuyritykset.


MITÄ HALUTAAN SAADA AIKAAN

  • Aktivoida yrityshankkeita maatiloilla, sekä toimintaansa jatkavilla ja kehittävillä että lopettavilla ja tuotantosuuntaa vaihtavilla maatiloilla
  • Hankkeen kautta tavoitetaan 150 yritystoiminnasta kiinnostunutta maatilaa ja käynnistää 20 maatilakytkentäistä yrityshanketta
  • Lisäksi käynnistetään 20 muuta maaseudun yrityshanketta sekä 2 yritysryhmähanketta sekä aktivoidaan maaseutuyritysten omistajanvaihdoksia


MITÄ TEHDÄÄN

  • markkina- ja toteutettavuusselvitykset, kohteena erityisesti alueellinen ja paikallinen palvelukysyntä (maatalous- ja metsäurakointi mukaan lukien)
  • aktivointi- ja infotilaisuudet alueittain ja teemoittain (kaikille avoimia)
  • yrityshankkeiden arviointiin yritysneuvontaa hankkeen kautta 1 pv / idea
  • maatilojen osalta neuvontaa voidaan jatkaa ja syventää Neuvo 2020 -rahoituksella (uusi maatilojen nykyaikaistamis- ja kilpailukykyosio), samoin kehitysyhtiöiden asiantuntijoiden työnä
  • yrittäjistä ja yrittäjiksi aikovista koostuvien pienryhmien muodostaminen ja niiden yhteistyön ja koulutuksen organisoiminen teemoittain


TOTEUTTAJAT JA RAHOITTAJAT

Hankkeen toteutuksesta vastaavat ProAgria Pohjois-Karjala, Pikes Oy ja KETI Oy yhdessä. KETI-alueella työntekijä toimii päivän viikossa. Hanketta toteutetaan 1.1.2018-31.12.2019.

Rahoittajina EU:n maaseuturahasto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja kunnat.

Otsikko ota yhteyttä

OTA YHTEYTTÄ:

VirpiPakarinen

Virpi PAKARINEN
hankevastaava / ProYritys
040 301 2468
virpi.pakarinen@proagria.fi