Hyvä pomo Mikko Koponen

Hyvä pomo pysyy poissa jaloista pyörimästä

työyhteisön porukka Kithydrolla

Mikko Koponen (kuvassa toinen oikealta) halusi ilmiannon tehneen henkilökuntansa mukaan kuvaan. Hyvä pomo -kampanja on käynnissä kuluvan vuoden ajan.

 

KETIn ja Koti-Karjalan helmikuussa lanseeraama kampanja on käynnissä kuluvan vuoden ajan. KETIlle toivotaankin runsaasti perusteltuja ilmiantoja yksityisellä ja julkisella sektorilla toimivista esimerkillisistä esimiehistä. Ilmiantojen perusteella Koti-Karjalassa julkaistaan juttusarja hyvistä pomoista.

Juttusarjan avauksessa esittelyssä on Kithydro Oy:n toimitusjohtaja Mikko Koponen.

Ilmianto Koposesta tuli likipitäen saman tien, kun kampanja julkaistiin.

Kithydron Kiteen toimipisteen henkilöstön mukaan Koponen on esimiehenä reilu, ammattitaitoinen, nykyaikainen, ja pysyy sopivasti poissa työntekijöiden jaloista. Koponen koetaan kannustavaksi ja auttavaiseksi esimieheksi, joka osaa antaa vastuuta, kiitosta ja rakentavaa palautetta. Työntekijöiden mielestä työyhteisössä vallitsee luottamus ja hyvä yhteishenki.

– Kiitollisena otan palautteen vastaan. Hienolta kuulostaa, sanoo Koponen. Esimies ei yksin tee hyvää työilmapiiriä. Koponen sanookin, että jokainen työntekijä on osallinen siihen, millaiseksi työyhteisö rakentuu. – Meillä on hyvät tyypit töissä, jokainen hoitaa oman hommansa ja auttaa toisiaan. Sisäisiä ristiriitoja ei ole tarvinnut selvitellä – Minulla on vahva luottamus työntekijöihin, ja on helppoa pysyä poissa jaloista, kun hommat hoituu. Se kysyy vastuuntuntoa, ja myös jokaisen omaa toiminnan seurantaa.

Kithydro Oy:n historia kantaa aina 1930-luvulle, kun yritys aloitti paja- ja korjaamotoiminnan Paakkunaisen suvun toimesta. Vuonna 1977 toimintaa keskitettiin hydrauliikkaan, ja yrityksen nimeksi muuttui Kiteen Hydrauliliike. Koposen appi, Jouko Kauranen, aloitti yrittäjänä vuonna 1996, ja toimintaa alettiin kehittämään edelleen. Venäjän vientiä laajennettiin, ja uusia tuoteryhmiä tuotiin tuotantoon. Kithydron nimellä yritys on tunnettu vuodesta 1998 alkaen.
Mikko Koposesta tuli Kithydro Oy:n toimitusjohtaja 2011, kun hän vaimonsa Hannan kanssa siirtyi yrityksen vetovastuuseen.

Kiteen lisäksi Joensuussa toimipaikkaa pitävän Kithydron merkittävimmät asiakkaat toimivat teollisuudessa, muun muassa puunjalostuksessa sekä kone- ja laitevalmistuksessa. Suuria asiakkaita ovat myös urakoitsijat sekä maatalousyrittäjät. Myös Venäjälle on vientiä edelleen. Viime syksynä yrityksessä otettiin iso kehitysaskel. Kithydro myytiin Vilppulassa kotipaikkaa pitävälle Koneosapalvelu Oy:lle, joka osti samaan aikaan lahdessa toimivan Hyprox Oy:n. Yrityskauppojen myötä Koponen vastaa nykyään myös Lahden toiminnoista.

Henkilökuntaa Kiteellä, Joensuussa ja Lahdessa työskentelee yhteensä 22. - Koneosapalvelulla on pohjoiskarjalainen omistajatausta, ja yritys halusi lisätä läsnäoloa tänne itäiseen Suomeen sekä vahvistusta teollisuuspuolen osaamiseen. Yhteistyö on sujunut hyvin, ja nyt päästään yhteistä toimintaa kehittämään eteen päin.

Esimiehenä 40-vuotias Koponen ei toteuta erityistä filosofiaa, vaan tilanteet kohdataan sellaisenaan, fiilispohjalta. Tärkeimmäksi työkaluksi esimiestyössä hän nostaa vuorovaikutuksen ja sosiaaliset taidot. Työntekijöiden kanssa on hyvät ja rennot välit.

– Aika vähän olen lukenut mitään johtamisen oppaita. Olen harrastanut paljon joukkuelajeja, ja uskon tiimipelaamiseen ja yhteisen lopputuloksen tavoitteluun. Kokeillaan erilaisia toimintamalleja, ja tarvittaessa tehdään muutoksia.
Välillä Koposelle tulee tunne, että hänen tulisi olla enemmän läsnä työntekijöiden arjessa. Saatavilla hän kuitenkin pyrkii aina tarvittaessa olemaan monien kanavien kautta. Puhelimen ja sähköpostin lisäksi käytössä ovat pikaviestimet, joilla tiedottaminen ja yhteydenpito on helppoa ja nopeaa. – Palavereissa on turha istua vain palaverin takia. Tärkeintä on, että palaverissa saadaan aikaan päätöksiä, että toiminta johtaa johonkin.

Aiemmin it-alalla työskennellyt Koponen on tuonut uudelle alalle mukanaan uusia näkökulmia ja uutta osaamista. Kehitystyötä it-asioissa on jo tehty, ja tullaan edelleen tekemään muun muassa eri toimipisteiden yhteisten toiminnanohjausjärjestelmien parissa.

Koposelle on tärkeää mennä eteen päin ja kehittyä niin yrittäjänä kuin ihmisenäkin. Tiukasti tulevaisuuteen tähyävä mies suhtautuu elämään rennosti. – Minulla on aika lailla lehmän hermot, olen aika huono stressaamaan.
Toki yritystoiminnassa on omat paineensa, ja vaikeitakin päätöksiä on joutunut tekemään.

Osaamisvajeesta ja työvoimapulasta puhutaan paljon. Myös Koposelle ilmiö on tuttu. Alalla haasteena on jo kauan ollut se, ettei valmiita työntekijöitä löydy. Työ opitaan käytännössä vasta työtä tekemällä – Tämä on laaja ja vaativa ala, koska asiakkaiden tarpeet ovat hyvin laaja-alaisia ja erikoistuneita. – Olen onnellisessa asemassa, että meille on löytynyt osaavat ja sitoutuneet työntekijät.

Toimitusjohtajan työn hajautuessa useampaan toimipaikkaan, tulee Koposelle välillä väistämättä riittämättömyyden tunne. Lisäksi kolmen lapsen isälle on tärkeää, että töitä kantautuisi kotiin mahdollisimman vähän. Priorisointi on Koposelle paras keino pitää kiinni aikatauluista ja omasta jaksamisestaan. – Pyrkimys on, että töissä tehdään töitä tehokkaasti, ja kotona ollaan kotona.

Jaksamisessa apuna on tulevaisuusorientoitunut elämänasenne sekä lisävahvistusta antavat urheiluharrastukset ja riittävät lomapätkät. Taustalla vaikuttaa vahva arvopohja, jossa tärkeimmäksi nousee perhe ja terveys. Työ on lopulta kuitenkin vain työtä. Ja työstään Koponen selkeästi nauttii. – Viimeiset yhdeksän vuotta on ollut melkoinen korkeakoulu, ja yhä voi joka päivä oppia uutta.

Ilmiantoja voi tehdä KETIlle.

Teksti ja kuvat: Mervi Venäläinen, Koti-Karjala