KITEE TOURIST INFORMATION - A NIGHTWISH STORY

KTI - A Nightwish Story

Kitee Tourist Information - A Nightwish Story

NIghtwish-näyttelykeskuksen nettisivut.

Kiteen keskustaan syntyy kiteeläislähtöisen Nightwish-yhtyeen tarinasta kertova näyttely. Näyttelykeskus toimii samalla Kiteen turisti-infona.

Tavoitteena on parantaa Pohjois-Karjalan maaseudun asukkaiden kulttuuritarjontaa omaleimaisella kohteella, joka on kansainvälisestikin kiinnostava. Tavoitteena on synnyttää uudenlainen, elämyksellinen, valtakunnallisesti ainutlaatuinen, etupäässä virtuaalisuuteen perustuva näyttelykeskus Nightwishin tarinasta sekä kiinnittää se yhdeksi Pohjois-Karjalan matkailun omaleimaisimmista kärkikohteista kansallisessa ja kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa.

Tavoitteena on luoda Kitee Tourist Information – A Nightwish Story –keskuksesta elinkelpoinen ja kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimainen kohde, jotta keskuksen toiminnasta vastaava Kitee-seura ry saa toiminnalle kestävän ja taloudellisesti elinkelvon mallin jatkaa toimintaa.

Kyseessä on kahden erillisen hankkeen muodostama hankekokonaisuus, johon kuuluvat Kitee-seura ry:n investointihanke sekä KETIn kehittämishanke, johon sisältyy Kitee-seura ry:n osatoteutus kehittämisen osalta.

Hankkeet lisäävät paikallista kulttuuripalvelutarjontaa ja palvelevat Kiteen kaupungin, Keski-Karjalan ja koko Pohjois-Karjalan maakunnan elinvoiman kasvattamista ja matkailullista vetovoimaa kansallisesti ja kansainvälillisesti. Uutta kysyntää tarvitaan seudun ja maakunnan palveluille ja onnistuessaan houkuttelemaan uusia matkailijaryhmiä maakuntaan myös palvelujen tarjoajat hyötyvät ”tuontieuroista” kasvavan kysynnän myötä. Näkyvyys ja vaikutukset ovat maakunnallisia ja jopa valtakunnallisia.

 

OTA yhteyttä:

OTA YHTEYTTÄ:

Tuula Teräväinen yhteys

Tuula TERÄVÄINEN
projektipäällikkö / Kitee Tourist Information - A Nightwish Story
+358 40 626 7527
tuula.teravainen@keti.fi

NW-hankkeet rahoittajat

RAHOITTAJAT:

NW-keskus rahoittajat

ely-keskus

Kiteen kaupunki