Koulutustehdas

Koulutustehtaasta kasvua

Koulutustehtaasta kasvua


Hanke päättyi 31.12.2021. Loppuraportti julkaistaan Päättyneet hankkeet -sivulla, kunhan se on hyväksytty ohjausryhmässä.

 

Lue Kiteen Tekstiilitehtaan kokemuksista koulutustehtaan koulutuksista.

HYVÄN TYÖNANTAJAN KRITEERIT 9/2019

KOULUTUSTEHDAS-VIDEO 8/2018

KOULUTUSTEHDAS TIIVIISTI: ESITE

Koulutustehtaasta kasvua -hankkeen tarve liittyy Keski-Karjalassa ammattitaitoisen ja osaavan työvoiman saatavuuteen, työvoiman liikkuvuuteen sekä yrittäjyyden edistämiseen itsensä työllistämisessä ja erityisesti omistajanvaihdostilanteissa.

Edistämme yritysten työvoimatarpeiden ja sopivan työvoiman kohtaamista yritysten kasvun tukena. Selvitämme yritysten työvoimatarpeita ja rekrytoinnin esteitä Samoin vahvistamme yritysten rekrytointiosaamista sopivien työntekijöiden löytämiseksi.

Mestari-kisälli-toimintamalliin perustuvasta Koulutustehdas-koulutuksesta kehitetään yritysten kasvupalvelutuote. Lisäämme työnhakijoiden tietoisuutta erilaisista työllistymisen ja yrittäjyyden vaihtoehdoista.

Kannustamme myös rohkeaan työn eri muotojen yhdistelemiseen ja yrittäjyyteen tavoitteena työnhakijoiden työllistyminen eri tavoin. Tuomme esiin mahdollisuudet jatkaa toimivassa yrityksessä ja järjestämme aloittavan yrittäjän tueksi laadukasta koulutusta.
 

PALVELUT YRITYKSILLE

•    rekrytointiosaamisen vahvistaminen
•    soveltuvan henkilön etsiminen yrityksen työvoimantarpeisiin
•    tuki työntekijän rekrytointiprosessin aikana
•    koulutuksen suunnittelu tarvittaessa
•    neuvonta työllistämiseen liittyvissä tuissa
•    info- ja rekrytilaisuuksien järjestäminen
•    koulutustehdas-koulutukset
•    omistajanvaihdoskoulutukset
 

PALVELUT TYÖNHAKIJOILLE

•    työnhaun ja osaamisen kehittämisen tukeminen
•    Koulutustehdas-koulutukset
•    avoimista työtehtävistä ja koulutusmahdollisuuksista tiedottaminen
•    tutustumiskäyntien järjestäminen eri työpaikoille

Koulutustehtaasta kasvua -hanketta toteutetaan 1.1.2018 – 31.12.2021.

Koulutustehtaasta kasvua -hankkeessa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2017 päättyneen ESR-rahoitteisen Osaava Keski-Karjala –hankkeen toimintaa. Esimerkiksi yllä vasemmassa valikossa olevat koulutustehdastarinat on koottu yritysten kokemuksista vuosina 2016-2017.


Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvää kehittämishanketta rahoittavat Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Keski-Karjalan kunnat.

Otsikko ota yhteyttä

OTA YHTEYTTÄ:

yhteystieto PäiviKipinoinen

Päivi KIPINOINEN
projektipäällikkö / Koulutustehdas / Pre Act
+358 40 770 4938
paivi.kipinoinen@keti.fi
 

KISÄLLIMALLI VIDEONA

KOKEMUKSIA KISÄLLIMALLISTA

Katso video kisällimallista.
Video.