Larissa Kattelus

Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara

Ketin ja Koti-Karjalan Hyvä pomo -kampanjaan ilmiannetulle parturi-kampaamo-kauneushoitola Hair Heavenin luotsille Larissa Kattelukselle menestyksen avaimet ovat visiointi, kehittäminen ja yrityksessä työskentelevät ihmiset.– Yrityksen menestyksen salaisuus on henkilökunnan osaaminen ja motivaatio. Asiakaslähtöisyys on toimintamme tärkein kulmakivi.

Hair Heaven syntyi vuonna 1996, kun Larissa avasi parturi-kampaamon Tohmajärvelle. Vuosien saatossa toiminta on laajentunut, ja nyt monipuolisia parturi-kampaamo- ja kauneushoitolapalveluita tuotetaan Tohmajärven ja Kiteen liikkeillä kahden vakituisen työntekijän sekä neljän tuolipaikka-sopimusyrittäjän toimesta. Palveluita on mahdollista saada myös kotiin, ja liikkeillä asiakkaita palvellaan tarvittaessa myös iltaisin ja lauantaisin.

Larissan työpäivät täyttyvät yrityksen pyörittämiseen liittyvästä hallinnoinnista, johtamisesta, markkinoinnista, kehittämisestä ja uuden visioinnista.

Vaikka koronavuosi maalasi palvelualalle monenlaisia uhkakuvia, Larissa näki poikkeusajassa myös mahdollisuuden. Kuluneen vuoden aikana kehittämistyötä on tehty monella saralla.

– Poikkeuksellinen vuosi on ollut haasteellinen, mutta haasteiden edessä minun tapani on tarttua toimeen.

– Vuoden aikana stailattiin molemmille liikkeille uusi viihtyisä ilme ja henkilökunta kouluttautui ahkerasti. Tohmajärvelle saatiin avattua kauan toiveissa ollut kauneushoitola, ja tiimiin saatiin uutta erikoisosaamista. Vuodenvaihteessa saimme valmiiksi myös sähköisen ajanvarausjärjestelmän asiakaspalvelua parantamaan.

Larissan mukaan yhteistyön ja yhteisen päämäärän eteen työskentelemisen merkitys on korona-aikana korostunut. Larissalle on tärkeää, että koko henkilökunnalla on selkeä käsitys yrityksen toiminnasta, ja jokainen ymmärtää oman toimintansa merkityksen isommassa kokonaisuudessa.

– Koronaan liittyvät rajoitukset ja suositukset ovat aiheuttaneet lisätyötä ja rasitusta myös meidän alalle. Olen ylpeä ja onnellinen siitä, miten koko työporukka on keväästä saakka puhaltanut yhteen hiileen, ja tukenut toinen toistaan.

– Työhyvinvointiin ja työssä jaksamisen tukemiseen on panostettu paljon kuluneen vuoden aikana. Näen sen erityisen tärkeänä tällaisena haastavana aikana, sillä hyvinvoivat ihmiset ovat viimekädessä yrityksen tärkein voimavara.

Luovan ammattilaisporukan johtamisen punainen lanka kietoutuu tiiviisti tasapuolisuuteen, ammattitaidon ja yksilöllisten vahvuuksien esille tuomiseen ja vahvistamiseen, eteen päin menemiseen sekä koko henkilökunnan kehittymisen mahdollistamiseen.

Tärkeintä on, että jokainen työntekijä saisi työssään loistaa omine vahvuuksineen. – Ajattelen, että jokainen henkilökunnan jäsen on oma yksilönsä, ja jokaisella on oma tapansa tehdä työtä ja toteuttaa itseään. Tällaisen huipputiimin johtaminen vaatii tunneälyä ja tilannetajua. Jokaista on osattava lukea ja tukea oikein, että heidän on mahdollista tuoda osaamisensa esille parhaalla mahdollisella tavalla.

Henkilökunnan palautteissa Larissaa kuvataan tasapuoliseksi, määrätietoiseksi, innostavaksi, kannustavaksi ja huumorintajuiseksi esimieheksi. Ammattitaitoista, rempseää, positiivista ja kehittämiseen keskittyvää otetta johtajuuteen arvostetaan. – Palautteet lämmittävät mieltä. Olen kiitollinen sitoutuneesta ja osaavasta tiimistäni.

– Erityisen hyvältä tuntui kuulla koko pitkän harjoittelunsa meillä tehneeltä opiskelijalta, että hän koki olevansa osa porukkaa. Haluan nimenomaan tukea jokaista tekijää omassa ammatillisessa kasvussaan, olipa kyseessä aloittelija tai konkari. Jokainen antaa työyhteisöön oman tärkeän panoksensa, ja jokainen voi oppia toisiltaan. Henkilökunnan ajatukset, kokemukset ja mielipiteet ovat minulle tärkeitä. Viikko- ja kuukausipalavereissa jokaisen ääni tulee kuulluksi ja päätöksiin pääsee vaikuttamaan.

Kokonaisvaltainen visuaalisuus ja kauneus sekä erilaiset ihmiset ja yksilöllisyys saivat Larissan kiinnostumaan alasta jo nuorena. Samat asiat saavat sydämen sykkimään edelleen. Tärkeintä on asiakaslähtöisyys.

– Jokaisessa ihmisessä on yksilöllisyys ja kauneus, joiden löytämisessä ja vahvistamisessa voimme auttaa. On myös tärkeää, että asiakastilat ovat viihtyisät, kauniit ja toimivat. Asiakkaan aito ja läsnä oleva kohtaaminen on ja pysyy yrityksen kantavana ajatuksena. Tyytyväinen asiakas on paras onnistuminen. Hair Heavenilla on vakaa asema keskikarjalaisen hiusmuodin suunnannäyttäjänä. Siitä suurin kiitos kuuluu asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Larissa uskoo, että rohkea visiointi on tuonut yrityksen tähän päivään, ja vie yritystä eteen päin edelleen.

– Henkilökunnan säännölliset kouluttautumiset myös tulevaisuudessa takaavat jatkuvan kehittymisen. Haluamme olla koko perheen parturi-kampaamo, jonne on helppoa tulla. Tarjoamme monipuoliset, laadukkaat ja ammattitaitoiset palvelut kokonaisvaltaisesti asiakkaillemme.

Mervi Venäläinen / Koti-Karjala, 12/2020