Matkailulumpsum

Kasvua ja yhteistyötä Keski-Karjalan matkailuyrityksille

Kasvua ja yhteistyötä
Keski-Karjalan matkailuyrityksille

Tavoitteena on syventää Keski-Karjalan matkailutoimijoiden yhteistyötä luomalla toimijoiden kesken oma matkailullinen identiteetti Keski-Karjalaan, koota alueen palvelut nykyajan matkailijan toiveiden mukaisesti helposti löydettäviksi ja ostettavaksi suoraan verkossa sekä ammattimaistaa alueen matkailuelinkeinoa.

Hankkeella tuetaan Keski-Karjalan matkailun toimintamallin mukaisen toiminnan käynnistämistä. Lyhyellä aikavälillä tuloksena on Keski-Karjalaan kohdistuvan matkailukiinnostuksen lisääntyminen, pitkällä aikavälillä matkailijamäärien nousu sekä sitä kautta matkailuyrityksien liikevaihdon kasvu ja alueen yleisen elinvoimaisuuden säilyminen.
 
Tavoitteet:
1. Syventää Keski-Karjalan matkailutoimijoiden yhteistyötä luomalla vahva yhteinen identiteetti ja sitä tukeva materiaali
2. Sitouttaa toimijat yhteiseen markkinointiin luomalla yhteiset pelisäännöt
3. Ottaa käyttöön tiedolla johtamisen työkaluja osana matkailun kehitystyötä
 
Toimenpiteinä:
1) Toimijoiden yhteisen matkailullisen tahtotilan muodostaminen ja alueen kärkiviestin kirkastaminen
2) Tahtotilaa ja kärkiviestiä tukevien verkkosivujen ja some-kanavien rakentaminen
3) Kärkiviestin ja yhteisten tavoitteiden jalkauttaminen
4) Tiedolla johtamisen työkalujen käyttöönotto
5) Matkailun vuosikellon laatiminen
6) ”Portti Pohjois-Karjalaan” -matkailuinfopisteen rakentaminen Niiralan raja-asemalle

Hanketta toteutetaan 1.3.2020 - 31.5.2021.

Hankkeen budjetti on 103 927 euroa. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (80%) sekä Keski-Karjalan kunnat ja yritykset.

OTA YHTEYTTÄ:

Lari Turunen yhteys

Lari TURUNEN
matkailukoordinaattori
+358 40 143 2117
lari.turunen@keti.fi
   

Rahoittajat

matkailulumpsum

Rahoittaja - Vipuvoimaa

Pohjois-Karjalan liitto