Meiile maalle

Meille maalle

Meille maalle

Elinvoima, vetovoima, pitovoima. Näiden asioiden parissa tehdään töitä jokaisessa Suomen kunnassa ja seudulla. Kilpailu asujista, työntekijöistä ja yrittäjistä on kovaa kaikkialla. Jotta tässä kilpailussa oltaisiin mukana, on oltava resursseja tehdä Keski-Karjalaa houkuttelevammaksi ja markkinoida seudun mahdollisuuksia.

Meille maalle -hankkeen perimmäisenä tavoitteena on saada seudulle uusia vakituisia asukkaita - samalla työntekijöitä, yrittäjiä, vapaa-ajan asukkaita ja kävijöitä retriitteihin.

Tavoitteena:

 1. Lisätä markkinoille myytäviä ja vuokrattavia kohteita erilaisia asumistarpeita varten.
 2. Etsiä uusia, innovatiivisia asumisratkaisuja.
 3. Koota uuden asukkaan palvelupaketteja ja laatia ”käytännön tietolaari” mökkiläisten ja etätyöläisten tarpeisiin.
 4. Markkinoida etätyömahdollisuuksia.
 5. Lisätä digiyrittäjyyttä.
 6. Lisätä Keski-Karjalan tunnettuutta asuin- ja vapaa-ajan asumisen seutuna.

Toimenpiteitä:

 1. Etsitään uusia myytäviä ja vuokrattavia kohteita eri puolilta seutua erilaisia asumistarpeita varten.
 2. Etsitään uusia, innovatiivisia asumisratkaisuja, jotka liittyvät esimerkiksi siirrettäviin koteihin tai yhteisöasumiseen.
 3. Selvitetään monipaikkaisuuteen liittyviä palvelutarpeita ja mahdollisuuksia hyödyntää vapaa-ajan asukkaita seudun elinvoiman kehittämisessä.
 4. Markkinoidaan seudun mahdollisuuksia etätyöskentelyyn eri kohderyhmille.
 5. Pilotoidaan etätyöretriittejä, jolloin voidaan yhdistää työ ja tutustua paikalliseen elämäntapaan.
 6. Markkinoidaan aktiivisesti ja tehdään näkyviä kampanjoita erityisesti Etelä-Suomessa.
 7. Haetaan nuoria aikuisia somettamaan seudun mahdollisuuksista.
 8. Tavoitellaan suunnitelmallisesti kolmannen polven keskikarjalaisia.

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto (50 %) Keski-Karjalan Jetina ry:n kautta. Toisesta rahoituspuolikkaasta vastaavat Keski-Karjalan kunnat. Kokonaisbudjetti on noin 85 000 euroa. Hanketta toteutetaan 1.9.2021 - 31.12.2023.
 

OTA YHTEYTTÄ:

yhteystieto SuviSpoof

Suvi SPOOF
seutumarkkinoija
+358 40 752 5825
suvi.spoof@keti.fi
   

Rahoittajat

Rahoittajat

Meille maalle -rahoittajat

Keski-Karjalan kunnat