Rahoittajat

Pietarin meriklusteri

Pietarin meriklusteri

Pietarin meriklusterista
uutta liiketoimintaa Pohjois-Karjalaan

Pietarin meriklusteri -hankkeessa keskitytään selvittämään Pietarin meriklusterin mahdollisuuksia Pohjois-Karjalan yritysten näkökulmasta. Pietarin meriklusteriin kuuluu noin 400 yritystä, joiden alihankintatarpeet selvitetään ja etsitään tarpeisiin vastaavat tuotteet ja palvelut Pohjois-Karjalasta.

Toimenpiteillä edistetään pk-yritysten pääsyä uusille, omassa toiminnassaan tunnistamattomille, kansainvälisille markkinoille ja toimialoille sekä kehitetään toimitus- ja kuljetusketjuja Pietarin meriklusterista Pohjois-Karjalaan. Toimenpiteet tukevat alueellisia ja maakunnallisia tavoitteita yritysten kilpailukyvyn ja kasvun, investointien sekä yritysten tuotekehitystyön edistämisessä, joiden avulla luodaan uusia työpaikkoja.

TAVOITTEET:

 • Kasvattaa pohjoiskarjalaisten yritysten liikevaihtoa, hankkia uusia liiketoimintamahdollisuuksia meriteollisuuden alihankinnassa, toimitus- ja hankintaketjuissa sekä yritysten saavutettavuudessa.
 • Selvittää Pietarin meriklusterin toimintamallit ja hankintaketjut sekä etsiä tarpeisiin vastaavia pohjoiskarjalaisia toimijoita, joilla on potentiaalia kasvattaa liiketoimintaa meriteollisuuden tuote-/palvelusektorille.
 • Hankkia uutta tietoa uusilta markkinoilta yritysten käyttöön sekä edistää investointeja ja tuotekehitystyötä.


TOIMENPITEET koostuvat kahdesta työpaketista:

TP1 Pietarin ja Leningradin meriklusteriselvitys sekä tuotteiden ja palveluiden saavutettavuus, toimitus- ja kuljetusketjut

 • Kartoitetaan Pietarin alueen meriklusterin yritysten koostumusta sekä meriklusterin ja verkostojen toimintamalleja.
 • Kartoitetaan yritysten tarpeet ja kriteerit hankinnoille, kuvataan toimintamallit ja hankintaketjut alihankinnassa ja toimitusketjuissa.
 • Haetaan yhteistyökumppaneita ja kartoitetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisten ja venäläisten yritysten välillä.
 • Selvitetään tuotteiden ja palveluiden saavutettavuus sekä toimitus- ja kuljetusketjut.
 • Kuvataan klusterin logistiikkaratkaisut ja tavaravirrat.

TP2 Pohjoiskarjalaiset yritykset mukaan Pietarin meriklusteriin

 • Selvitysten perusteella tehdään tuote- ja palvelukartoitus pohjoiskarjalaisista yrityksistä meriklusteriin, valitaan potentiaaliset yritykset tuotteiden ja palveluiden alihankintaan, kehitetään alihankintaverkostoja ja hiilineutraaleja toimitus- ja hankintaketjuja.
 • Markkinoidaan yritysten palveluita ja tuotteita, laaditaan tarvittavat markkinointimateriaalit tuotteista ja palveluista.
 • Edistetään tuotekehitystyötä yritysten tuotteille ja palveluille, lisätään yritysten yhteistyötä ja kilpailukykyä alihankintaverkostoissa sekä kannustetaan yrityksiä kansainvälistymään. Mahdollistetaan yrityksille potentiaalisten toimijoiden kohtaamisia eri foorumilla yritysverkostojen luomiseksi Pietarin meriklusterissa ja maakunnan sisällä.
 • Markkinoidaan aluetta ja alueen potentiaalia tuotanto-, toimitus- ja kuljetusketjuissa.


TULOKSET:

 • Pietarin meriklusteriselvitys, toimintamalli meriklusterissa, toimitus- ja hankintaketjut tuotteille ja palveluille.
 • 5 uutta työpaikkaa, 1 yritysryhmä meriklusterin alihankintaan.
 • 10 pohjoiskarjalaista yritystä aloittaa meriklusteriyhteistyön.
 • 15 yritystä osallistuu matchmaking-tapahtumiin.
 • Hankkeeseen osallistuu yhteensä 30 yritystä.


KETI Oy toteuttaa EAKR-osarahoitteista hanketta 1.3.2020 - 28.2.2022. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Business Joensuu Oy, Keski-Karjalan kunnat sekä yritykset. Kokonaisbudjetti on 275 000 €, josta EAKR ja valtion osuus on 220 000 € (85,6 %).

yhteystieto BirgittaVäisänen

Birgitta VÄISÄNEN
projektipäällikkö / Pietarin meriklusteri
+358 40 120 6787
birgitta.vaisanen@keti.fi
Käyntiosoite: Järnefeltintie 1, Tohmajärvi
 

Meriklusteri_rahoittajat

RAHOITTAJAT:

 

 

 

 

 

 

 

 

Keski-Karjalan kunnat

Yritykset