Niirala

Niirala

Lannoiteterminaali käynnistää rahtirallin

Kuljetus&Logistiikka -lehti 5/2019: Niiralan logistiikka-alueen toimijoiden esittelyt sivuilla 36-42.

Haluatko mukaan kehittyvään Niiralan logistiikan ekosysteemiin?
Tutustu toimijoihin ja ota yhteyttä!

Niiralan logistiikka-alueen toimijat

Joensuun ja Puhoksen syväsatamat

Niiralan alueen toimijoita

(Teksti jatkuu karttakuvan alla)

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI on toteuttanut useiden vuosien ajan logistiikkaan liittyviä kehityshankkeita, joissa hyödynnetään sijaintiin Venäjän rajan läheisyydessä liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Viime vuodet kehitystyön tavoitteena on ollut logistiikan ekosysteemin vahvistaminen Niiralan logistiikka-alueelle, löytää toimintamallille hyviä yhteistyökumppaneita sekä Suomesta että Venäjältä.

Nyt suunnitelma on toteutumassa uusien toimijoiden myötä.

Niiralassa alkaa vuoden 2020 alkupuolella merkittävän lannoitevolyymin käsittely, joka tuo alueelle myös uusia tie- ja rautatiekuljetusoperaattoreita.

Siten nyt luodaan perustaa uusien logistiikan toimintamallien kehittämiselle, joka tarjoaa hyvät perusedellytykset muillekin toimijoille eri toimialoilta sijoittua alueelle tai hyödyntää alueen palvelutarjontaa.

Pohjois-Karjalassa on mahdollisuus toteuttaa multimodaalisuuden periaatteita kuljetusratkaisujen suunnittelussa, jossa hyödynnetään kunkin kuljetusmuodon parhaita ominaisuuksia optimoiden sekä kustannustehokkuutta että ympäristövaikutuksia. Joensuun ja Puhoksen syväsatamien kautta on mahdollisuus hyödyntää sisävesikuljetuksia sekä kotimaan että Keski-Eurooppaan suuntautuvissa kansainvälisissä kuljetuksissa. Joensuun satamaoperaattori toimiikin tehokkaasti kaikkien kuljetusmuotojen logistisena solmupisteenä.

Kehitysprojekteja jatketaan myös tulevaisuudessa, tavoitteena löytää uusia suuntia Pohjois-Karjalan logistiikkatoimijoille kytkeytyä eri markkinoihin ja tavaravirtoihin sekä vahvistaa alueen roolia kuljetusketjuissa. Nyt on luotu perusta monien liiketoimintamahdollisuuksien kuljetuskäytävän toiminnalle, työ jatkuu toiminnan laajentamiseksi ja vahvistamiseksi.

 

Karelia HUB - Multimodaalisen kuljetusjärjestelmän kehittäminen Pohjois-Karjalassa –hankkeen (2.1.2018-31.12.2019) päätoteuttaja on Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI ja osatoteuttaja Business Joensuu Oy, logistiikka-asiantuntijana toimii Jarkko Rantala.

Hankkeen tavoitteena on kansainvälisten logistiikkaratkaisujen kehittäminen sekä yritysverkostojen vahvistaminen kaupan ja teollisuuden tarpeisiin Pohjois-Karjalassa.

Kysy lisää:

projektipäällikkö Birgitta Väisänen 040 120 6787, birgitta.vaisanen@keti.fi

 

KareliaHub-logot