Parasta Rääkkylää

Parasta Rääkkylää

Rääkkylän parhaaksi

Rääkkylään saadaan hankkeen kautta lisäresursseja yritysten ja tilojen liiketoiminnan kehittämisen ja sitä kautta kunnan ja Keski-Karjalan seudun elinkeinoelämän tueksi. Yritykset ja tilat ovat oppineet hyödyntämään toiminnassaan ja liiketoimintansa kehittämisessä tuotteistamista, palvelumuotoilua ja pilotointia työkaluina. Valokuituverkon mahdollistama digitaalisuuden laaja-alainen hyödyntäminen liiketoiminnassa nähdään mahdollisuutena tuottavuuden kasvattamiseen ja kilpailuedun luomiseen.

Hanketta toteutetaan 28.2.2022 asti.

 
Tavoitteena on

1) Herättää yritysten ja tilojen uusiutumishalua ja ja aktivoida uusien toimintatapojen, -mallien ja -välineiden käyttöönottoa ja kehittämistä. Uusin tieto, asiantuntijuus ja erilaiset mallit, esimerkit ja kokemukset.

1.1. Lisäresurssi lähelle, matalan kynnyksen yhteydenoton mahdollistaminen
1.2. Aktivoida rääkkyläläiset yritykset ja tilat liiketoimintansa uudistamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen
 
2) Kehittää yritysten ja tilojen valmiuksia uusien tuotteiden, palvelujen, tuotantomenetelmien ja toimintamallien käyttöönottoon liittyen. Luoda uutta yritystoimintaa. Selvittää uudenlaisia työllistymismahdollisuuksia.

2.1. Elintarviketuotannon, luonnontuotteiden ja jatkojalostuksen osalta tavoitteena on

  • saada uusia viljelykasveja viljelyyn
  • lisätä erikoisviljelykasvien tuotantoa
  • kehittää uusia jatkojalostustuotteita
  • lisätä luomutuotantoa

2.2 Matkailu- ja ohjelmapalveluihin liittyen tavoitteena on

  • uudet tuotteistetut matkailupaketit ja -palvelut, jotka liittyvät esimerkiksi tapahtumiin, saaristoihin ja hyvinvointiin

2.3 Valokuituverkon ja digitaalisuuden hyödyntäminen liiketoiminnassa

  • uudet markkinointi- ja myyntikanavat sekä viestintäkanavat
  • uudenlaiset palvelu- ja liiketoimintamallit
  • uudet työllistymismahdollisuudet

 
3) Kehittää uusia ja uudistettuja yhteistyömalleja ja ratkaisuja, testata niitä käytännössä ja juurruttaa toimivia malleja osaksi osapuolten toimintaa sekä levittää niitä edelleen.

3.1 Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu kehittämisen välineinä tutuksi

3.2 Pilotoinneilla käytännössä toimivat tavat selville

3.3 Konkreettiset käytännön yhteistyömallit kunnan ja yritysten sekä yritysten keskinäisessä yhteistyössä


OTA YHTEYTTÄ:

lamminsalotanja

Tanja LAMMINSALO
projektipäällikkö / Parasta Rääkkylää
+358 40 511 7447
tanja.lamminsalo@keti.fi
Käyntiosoite: Kinnulantie 1, Rääkkylä