Teollisuuden kiky

Teollisuuden kilpailukyky

Teollisuuden kilpailukyky

Keskikarjalaiset pk-sektorin tuotannolliset yritykset ovat investoineet erittäin vähän viime vuosien aikana ja investoinnit ovat olleet erittäin pieniä. Investoinnit ovat olleet pieniä  sekä koneisiin ja laitteisiin että kehittämiseen. Osa metallialan pk-yrityksistä ei myöskään pysty hyödyntämään koko kone- ja laitekapasiteettiaan, koska ne eivät saa riittävästi ammattitaitoisia työntekijöitä. Osa pk-yrityksistä tarvitsee lisää asiakkaita pärjätäkseen tulevaisuudessa.

Lisäksi Stora Enso Kiteen sahan toiminnan loppuminen vähentää tuotannollista toimintaa Keski-Karjalassa merkittävästi. Tarvitaan uusia ja sijoittuvia yrityksiä korvaamaan sahan loppumisen takia vähentyvä tuotannollinen toiminta.

Hanke turvaa tuotannollisten (erityisesti metalli- sekä bio- ja puualat) alojen yritystoiminnan jatkumisen Keski-Karjalassa ja lisää alueen pk-sektorin yritysten tunnettuutta ja alueen houkuttelevuutta sijoittumiskohteena.

Keskeistä on

  • synnyttää uusia yrityksiä ja hakea sijoittuvia yrityksiä Keski-Karjalaan luomaan uusia työpaikkoja
  • parantaa pk-yritysten kapasiteetin käyttöastetta robotiikan ja digitaalisten järjestelmien avulla, jotta kilpailukyky ja kasvu mahdollistuvat työtekijäpulasta huolimatta
  • lisätä yritysten investointi- ja kehittämishankkeita ja kasvattaa investointi- ja kehittämishankkeiden kokoa ja vaikuttavuutta
  • parantaa alueen ja ko. toimialojen yritysten imagoa ja näkyvyyttä sekä helpottaa työntekijöiden saatavuutta

Pk-yritykset saavat tietoa uusista tuotannon tehostamiseen liittyvistä järjestelmistä ja uusista tavoista markkinoida itseään ja näin saavat lisää uusia asiakkaita.

Kohderyhmänä ovat tuotannolliset yritykset, erityisesti metalli-, bio- ja puutuoteala, sekä niille palveluja tarjoavat yritykset. Lisäksi kohderyhmänä ovat alan yritystoimintaa suunnittelevat ja alueelle sijoittautumista suunnittelevat yritykset.

Keski-Karjalassa keskitytään myös Puhoksen yritysalueen tunnettuuden ja imagon kehittämiseen uusien toimijoiden saamiseksi.

 

Business Joensuu hallinnoi Teollisuuden kilpailukyky -hanketta, jossa KETI toteuttaa Keski-Karjalan osatoteutusta. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, kunnat ja yritykset. Maaliskuun loppuun 2022 päättyvän osatoteutuksen budjetti on 201 970 €.

 

OTA YHTEYTTÄ:

Martti Kettunen yhteys

Martti KETTUNEN
yritysasiantuntija / Teollisuuden kilpailukyky
+358 40 671 7445
martti.kettunen@keti.fi
 

Meriklusteri_rahoittajat

RAHOITTAJAT:

 

 

 

 

 

 

 

 

Keski-Karjalan kunnat

Yritykset